Yeqa uye kokuphakathi

Imbali YeBhayibhili

Iyamangalisa indlela iBhayibhili elisinde ngayo, elihunyutshwe ngayo lendlela elisakazwe ngayo ebantwini. Izinto ezilokhu zitholwa ngabezembali zitshengisa ukuthi likhuluma iqiniso. Kungelani lokuthi kuyini okukholwayo, uzafunda ukuthi iBhayibhili litshiyene lamanye amabhuku.

IMBALI YEBHAYIBHILI

Okuvunjululiweyo Kutshengisa Ukuthi INkosi UDavida Yake Yaphila Sibili

Abanye abantu bayakwala ukuthi uDavida wake waphila sibili. Bathi indaba yakhe yinganekwane nje eyabunjwa ngabantu. Kodwa bukhona yini ubufakazi obutshengisa ukuthi wake waphila sibili?

IMBALI YEBHAYIBHILI

Okuvunjululiweyo Kutshengisa Ukuthi INkosi UDavida Yake Yaphila Sibili

Abanye abantu bayakwala ukuthi uDavida wake waphila sibili. Bathi indaba yakhe yinganekwane nje eyabunjwa ngabantu. Kodwa bukhona yini ubufakazi obutshengisa ukuthi wake waphila sibili?