Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

I-New World Translation of the Holy Scriptures eyesi-Estonian yakhethwa ukuze ithole isicoco okuthiwa yi-Language Deed of the Year Award e-Estonia ngo-2014. Kwathi sekuvotwa okokucina, iBhayibhili leli lathola indawo yesithathu kwezingu-18 ezazikhona.

IBhayibhili leli elitsha lethulwa ngo-August 8, 2014 njalo lakhethwa yisazi sezindimi esisebenza e-Institute of the Estonian Language uKristiina Ross. Wathi iBhayibhili leli libhalwe “ngolimi olulula njalo uyakholisa nxa ulibala.” Waphinda wathi: “Imizamo eyenziweyo ukuze kuhunyutshwe iBhayibhili leli iluthuthukise kakhulu uhlangothi lwezokuhumutsha e-Estonia.” Isikhwicamfundo esibona ngezokuloba lamasiko e-Estonia uRein Veidemann sathi abahumutshi be-New World Translation of the Holy Scriptures benza umsebenzi oncomekayo.

IBhayibhili lokuqala elipheleleyo lesi-Estonian ladindwa ngo-1739, njalo kusukela ngaleso sikhathi bekulokhu kudindwa amanye. Pho kungani kuthiwa abahumutsha i-New World Translation benza umsebenzi omkhulu njalo oncomekayo?

Iqondile. EBhayibhilini lase-Estonia elaziwayo njalo eladindwa ngo-1988 ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezedlula 6 800 eMibhalweni YesiHebheru (IThestamente Elidala). * Lihunyutshwe ngokuthi “Jehoova” ngesi-Estonian. Kodwa i-New World Translation yesi-Estonian iyaledlula iBhayibhili leli ngoba ilebizo likaNkulunkulu laseMibhalweni YamaKhristu YesiGiriki (IThestamente Elitsha).

Icacile. I-New World Translation iqondile njalo ilula ukuyibala. Umhumutshi weBhayibhili odumileyo uToomas Paul wabhala kuphephandaba okuthiwa yi-Eesti Kirik (Church of Estonia) wathi: “I-New World Translation ihunyutshwe ngesi-Estonian esiqondileyo sibili. Ngokokuqala ukuthi kwenziwe iBhayibhili elilohlonzi kangaka.”

Basebenzisa iBhayibhili lesi-Estonia

Abantu abanengi bayalincoma iBhayibhili leli. Kwaba lohlelo olwathatha imizuzu engu-40 esititshini serediyo kukhulunywa nge-New World Translation. Abafundisi kanye labantu abasontayo bacela i-New World Translation kuboFakazi bakaJehova. Esinye isikolo esidumileyo esiseTallinn sacela amaBhayibhili angu-20 ukuze asetshenziswe ngabanye abafunda khonapho. Abantu be-Estonia bayathanda kakhulu ukubala amabhuku njalo oFakazi bakaJehova bayakujabulela ukubanika iBhayibhili eliqondileyo njalo elizwisisekayo.

^ ndima 5 Esekhulume ngokuthi kwenzakala njani ukuthi abantu be-Estonia bacine sebebiza ibizo likaNkulunkulu besithi “Jehoova,” umngcinisihlalo we-New Testament Studies e-University of Tartu wathi: “Ngicabanga ukuthi ibala elithi “Jehoova” liqondile sibili. Belilokhu lihlonitshwa kusukela kudala . . . kungelani lokuthi lavela ngaphi—Ibizo elithi “Jehoova” ngelikaNkulunkulu owathumela iNdodana yakhe ukuze asindise abantu.”

Funda Okunengi

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

UNkulunkulu ulamabizo okuhlonipha amanengi agoqela elithi Somandla, Mdali lelithi Nkosi. Kodwa ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezingaba ngu-7 000 eBhayibhilini

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

Kungani oFakazi bakaJehova Benze i-New World Translation?

Kuyini okwenza iBhayibhili leli lingafanani lamanye?