Yeqa uye kokuphakathi

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

I-New World Translation of the Holy Scriptures eyesi-Estonian yakhethwa ukuze ithole isicoco okuthiwa yi-Language Deed of the Year Award e-Estonia ngo-2014. Kwathi sekuvotwa okokucina, iBhayibhili leli lathola indawo yesithathu kwezingu-18 ezazikhona.

IBhayibhili leli elitsha lethulwa ngo-August 8, 2014 njalo lakhethwa yisazi sezindimi esisebenza e-Institute of the Estonian Language uKristiina Ross. Wathi iBhayibhili leli libhalwe “ngolimi olulula njalo uyakholisa nxa ulibala.” Waphinda wathi: “Imizamo eyenziweyo ukuze kuhunyutshwe iBhayibhili leli iluthuthukise kakhulu uhlangothi lwezokuhumutsha e-Estonia.” Isikhwicamfundo esibona ngezokuloba lamasiko e-Estonia uRein Veidemann sathi abahumutshi be-New World Translation of the Holy Scriptures benza umsebenzi oncomekayo.

IBhayibhili lokuqala elipheleleyo lesi-Estonian ladindwa ngo-1739, njalo kusukela ngaleso sikhathi bekulokhu kudindwa amanye. Pho kungani kuthiwa abahumutsha i-New World Translation benza umsebenzi omkhulu njalo oncomekayo?

Iqondile. EBhayibhilini lase-Estonia elaziwayo njalo eladindwa ngo-1988 ibizo likaNkulunkulu litholakala izikhathi ezedlula 6 800 eMibhalweni YesiHebheru (IThestamente Elidala). * Lihunyutshwe ngokuthi “Jehoova” ngesi-Estonian. Kodwa i-New World Translation yesi-Estonian iyaledlula iBhayibhili leli ngoba ilebizo likaNkulunkulu laseMibhalweni YamaKhristu YesiGiriki (IThestamente Elitsha).

Icacile. I-New World Translation iqondile njalo ilula ukuyibala. Umhumutshi weBhayibhili odumileyo uToomas Paul wabhala kuphephandaba okuthiwa yi-Eesti Kirik (Church of Estonia) wathi: “I-New World Translation ihunyutshwe ngesi-Estonian esiqondileyo sibili. Ngokokuqala ukuthi kwenziwe iBhayibhili elilohlonzi kangaka.”

Basebenzisa iBhayibhili lesi-Estonia

Abantu abanengi bayalincoma iBhayibhili leli. Kwaba lohlelo olwathatha imizuzu engu-40 esititshini serediyo kukhulunywa nge-New World Translation. Abafundisi kanye labantu abasontayo bacela i-New World Translation kuboFakazi bakaJehova. Esinye isikolo esidumileyo esiseTallinn sacela amaBhayibhili angu-20 ukuze asetshenziswe ngabanye abafunda khonapho. Abantu be-Estonia bayathanda kakhulu ukubala amabhuku njalo oFakazi bakaJehova bayakujabulela ukubanika iBhayibhili eliqondileyo njalo elizwisisekayo.

^ indima 5 Esekhulume ngokuthi kwenzakala njani ukuthi abantu be-Estonia bacine sebebiza ibizo likaNkulunkulu besithi “Jehoova,” umngcinisihlalo we-New Testament Studies e-University of Tartu wathi: “Ngicabanga ukuthi ibala elithi “Jehoova” liqondile sibili. Belilokhu lihlonitshwa kusukela kudala . . . kungelani lokuthi lavela ngaphi​—Ibizo elithi “Jehoova” ngelikaNkulunkulu owathumela iNdodana yakhe ukuze asindise abantu.”