Yeqa uye kokuphakathi

Imibhalo YeBhayibhili Yakudala

IMibhalo Emidala Isekela Ukusetshenziswa Kwebizo LikaNkulunkulu

Khangela ubufakazi obutshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyatholakala kuThestamenti Elitsha.

Sesikwazi Ukuthi Incwadimgoqwa Yakudala Imumetheni

Ngo-1970 abezembali bavumbulula incwadimgoqwa eyayitshe kakhulu e-Ein Gedi, e-Israel. Umtshina okuthiwa yi-3-D scanner waveza ukuthi incwadimgoqwa le imumetheni. Yayibhalweni?

IBhayibhili Kalitshabalaliswanga Yikubola

Abalobi labomabhalani beBhayibhili babebhalela ezikhumbeni kanye laku-papyrus. Kuyini okwenze ukuthi imibhalo le ihlale kuze kube lamuhla?