Yeqa uye kokuphakathi

Abahumutshi BamaBhayibhili

UHuldrych Zwingli Wasebenza Nzima Edinga Iqiniso EliseBhayibhilini

Ngeminyaka yabo-1500 uZwingli wavumbulula iqiniso eliseBhayibhilini futhi wancedisa labanye ukuthi balithole. Singafundani kulokho akwenzayo kanye lasezimfundisweni zeBhayibhili azitholayo?

UDesiderius Erasmus

Abanye bathi “Ngensuku zanamuhla singambala phakathi kwabantu abadume kakhulu.” Kuyini okwamenza waduma kangaka?

U-Elias Hutter Wahumutsha AmaBhayibhili EsiHebheru

U-Elias Hutter wadinda amaBhayibhili amabili esiHebheru ayeqakatheke kakhulu.