Yeqa uye kokuphakathi

AmaBhayibhili Atshiyeneyo

Indlela Okumele IBhayibhili Lihunyutshwe Ngayo

Izimiso ezingu-5 ezalandelwa ngabahumutshi be-Nguqulo Yomhlaba Omutsha.

Kungani Emanengi AmaBhayibhili?

Ukufunda ngendlela aqalisa ngayo kungakunceda ukuthi uzwisise ukuthi kungani kulamaBhayibhili amanengi ahunyutshwa ngezinye izindimi.

I-New World Translation Iqondile Yini?

Kungani i-New World Translation itshiyene lamanye amaBhayibhili?

IMibhalo Emidala Isekela Ukusetshenziswa Kwebizo LikaNkulunkulu

Khangela ubufakazi obutshengisa ukuthi ibizo likaNkulunkulu liyatholakala kuThestamenti Elitsha.

Yanyamalala Yasitholakala

Bukela ividiyo le ubone ukuthi imibhalo yeBhayibhili eyahunyutshwa eminyakeni engu-200 eyadlulayo yatholakala njani.

U-Elias Hutter Wahumutsha AmaBhayibhili EsiHebheru

U-Elias Hutter wadinda amaBhayibhili amabili esiHebheru ayeqakatheke kakhulu.

Abe-Estonia Bancoma Umsebenzi Omuhle

I-New World Translation of the Holy Scriptures eyesi-Estonian yakhethwa ukuze ithole isicoco okuthiwa yi-Language Deed of the Year Award e-Estonia ngo-2014.