Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 7 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Zonke izakhiwo eziseWarwick sezisetshenziswa. EmaWofisini laku-Services Building, abantu abedlula 250 bancedisa ekulungiseni izindawo zokubukisa.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 2 (NgoSeptember 2015 Kusiya Ku-August 2016)

OFakazi bakaJehova labanye abancedisayo sebeqalisile umsebenzi wokwakha.

Ukuvikela Imvelo EChelmsford

OFakazi bakaJehova eBritain sebeqalisile ukwakha igatsha labo elitsha eduze leChelmsford. Benzani ukuze bavikele imvelo?

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWallkill 2 (NgoNovember 2014 Kusiya KuNovember 2015)

OFakazi bakaJehova basanda kuqhelisa izakhiwo zabo zeWallkill eNew York. Umsebenzi omnengi wokuqhelisa amawofisi la waphela ngoNovember 30, 2015.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 7 (NgoSeptember 2016 Kusiya KuFebruary 2017)

Zonke izakhiwo eziseWarwick sezisetshenziswa. EmaWofisini laku-Services Building, abantu abedlula 250 bancedisa ekulungiseni izindawo zokubukisa.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 2 (NgoSeptember 2015 Kusiya Ku-August 2016)

OFakazi bakaJehova labanye abancedisayo sebeqalisile umsebenzi wokwakha.

Ukuvikela Imvelo EChelmsford

OFakazi bakaJehova eBritain sebeqalisile ukwakha igatsha labo elitsha eduze leChelmsford. Benzani ukuze bavikele imvelo?

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWallkill 2 (NgoNovember 2014 Kusiya KuNovember 2015)

OFakazi bakaJehova basanda kuqhelisa izakhiwo zabo zeWallkill eNew York. Umsebenzi omnengi wokuqhelisa amawofisi la waphela ngoNovember 30, 2015.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 6 (NgoMarch Kusiya Ku-August 2016)

Izinyanga zokucina zokwakha amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova eWarwick, eNew York.

Okwatshiwo Ngabanikazi Bezindlu

Abanikazi bezindlu bathini ngaboFakazi bakaJehova ababehlala ezindlini zabo?

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 5 (NgoSeptember 2015 Kusiya KuFebruary 2016)

Umsebenzi owenziwa phakathi laphandle kwesakhiwo samaWofisi/le-Services Building wawugoqela ukufakwa kwamalayithi, uphahla olukhanyiselayo, izitina zokulungisa iguma, kanye lophahla oluzavikela izivakatshi nxa zihamba zisuka endaweni yazo yokupaka izimota.

Ukusebenza LaboFakazi BakaJehova EWarwick

Izisebenzi ezingasiboFakazi kanye labatshayeli bamabhasi bathini ngokusebenza laboFakazi bakaJehova?

Kufunakala AmaWolu OMbuso AboFakazi BakaJehova Abayisigidi

Kusukela ngo-1999, sekwakhiwe amaWolu oMbuso aboFakazi bakaJehova angu-5 000 eMexico lasemazweni angu-7 eCentral America. Kungani abantu abangayisiboFakazi bethokoza ukubona kusakhiwa amaWolu oMbuso emphakathini yabo?

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EBritain 1 (NgoJanuary Kusiya Ku-August 2015)

Bona ukuthi umsebenzi wokwakha igatsha leBritain eduze ledolobho leChelmsford, e-Essex usuthuthuke kangakanani.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 4 (NgoMay Kusiya Ku-August 2015)

Kwaqedwa ukufakwa imiduli lophahla lwezinye izindlu zokuhlala. Izisebenzi zaqeda lokufaka amabholoho ahlanganisa izindlu zokuhlala lezinye izakhiwo. Ngemva kwalokho zaqalisa ukuhlanyela iloni lokulungisa iguma.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EPhilippines 1 (NgoFebruary 2014 Kusiya kuMay 2015)

OFakazi bakaJehova bakha izakhiwo ezintsha egatsheni lePhilippines eQuezon City njalo balungisa lezakhiwo ezivele zikhona egatsheni leli.

Amapikitsha Atshengisa Ukwakhiwa Okwenziwa EWarwick 3 (NgoJanuary kusiya ku-April 2015)

Kusukela ngoFebruary, kwakusiba lezisebenzi ezingaba ngu-2 500 ilanga ngalinye, futhi iviki ngayinye kwakufika amavolontiya angaba ngu-500. Khangela intuthuko eyenziweyo.

Warwick Photo Gallery 1 (May Through August 2014)

See some of the progress with construction of the Vehicle Maintenance Building, the Administration Offices/Services Building, and the C and D residence buildings.

Okwenzakala EWarwick #2

Amavolontiya avela ezindaweni ezitshiyeneyo asebenza ndawonye ekwakheni amawofisi amakhulu aboFakazi bakaJehova amatsha.

OFakazi BakaJehova—Umsebenzi Wabo Wokwakha Emhlabeni Wonke

Abantu bakaJehova kababandlululani ngomhlobo, ulimi kumbe amasiko njalo bamanyene ekwakheni amaWolu oMbuso kanye lezinye izakhiwo–konke lokhu bakwenzela ukudumisa uJehova.

Sebakhe AmaWolu OMbuso Angu-3 000 ENigeria

Kwaba lomhlangano oqakathekileyo kuthokozelwa umsebenzi omkhulu owawenziwe ekwakhiweni kwamaWolu oMbuso eNigeria. Kwalandiswa imbali emfitshane yomsebenzi waboFakazi bakaJehova owenziwa kusukela ngabo-1920.