Yeqa uye kokuphakathi

I-JW.ORG Inceda Ababalisi

I-JW.ORG Inceda Ababalisi

Ngo-2016 oFakazi bakaJehova abahlala esabelweni seZamboanga del Norte, ePhilippines batshengisa ababalisi bakuleyondawo amavidiyo kanye lezihloko ezitshiyeneyo ezitholakala kuwebhusayithi yethu i-jw.org. Kodwa baqala bayacela imvumo kuhlangothi lwezemfundo olusedolobheni elikhulu elithiwa yiDipolog. Izisebenzi zewofisi le zayithanda i-jw.org zaze zanika oFakazi imvumo yokuchasisa okunengi ngayo emihlanganweni yababalisi eyayizaqhutshwa ezindaweni ezitshiyeneyo esabelweni lesi. Baphiwa imizuzu engu-30 emhlanganweni ngamunye ukuthi bakwenze lokhu.

Basisebenzisa njani isikhathi ababesiphiwe?

Babukelisa ababalisi amavidiyo futhi babatshengisa izihloko ezitshiyeneyo ezikuwebhusayithi yethu. Umhlangano ngamunye wawulababalisi abangaba yi-300. Abanengi babo bathanda isihloko esithi, “Dealing With Debt.” Abanye njalo baveza ukuthi okukuwebhusayithi le akusoze kuncede abantwana besikolo kuphela kodwa kuzanceda lababalisi. Bonke ababalisi ababekhona emihlanganweni le bathatha amaphetshana akhuluma ngokunye okutholakala ku-jw.org alesihloko esithi, Singazithola Ngaphi Izimpendulo Zemibuzo Ehluphayo Empilweni? Abanye ababalisi badawuniloda amavidiyo kuwebhusayithi le.

Okwenziwa ngoFakazi laba kwaba lempumela emihle sibili ngoba uhlangothi lwezemfundo esabelweni lesi lwabacela ukuthi benze okufananayo lakwabanye ababalisi lezinye izisebenzi zohlangothi lolu ezazingaba yi-600. Bonke abangena umhlangano lo bakuthanda abakutshengiswayo.

“Iwebhusayithi le iluncedo sibili”

Ngemva kokungena imihlangano le abanye ababalisi batsho indlela iwebhusayithi yethu eyayibancede ngayo. Omunye umbalisi wathi: “Ngiyabonga kakhulu elisenzele khona. Iwebhusayithi yenu iyanginceda ukuthi ngenelise ukufundisa kuhle.” Omunye njalo wathi: “Zinengi izifundo engizitholileyo, ikakhulu endabeni yokulwisana lokukhathazeka. Iwebhusayithi le iluncedo sibili ebantwini abadala lakwabasakhulayo.”

Ababalisi abedlula 350 basala befuna ukwazi okunengi ngemva kokutshengiswa iwebhusayithi yethu. OFakazi babanika amabhuku atshiyeneyo njalo baxoxa labo okunengi okuseBhayibhilini.

Kuyasithokozisa ukuthi ababalisi abedlula 1 000 abasesabelweni seZamboanga del Norte sebekwazi ukuthi i-jw.org isebenza njani lokuthi ingabanceda njani. Iwebhusayithi le ingabasiza sibili ababalisi emhlabeni wonke ngoba ifundisa abantu ukuthi baziphathe kuhle njalo babe ngabangane bakaNkulunkulu. *

^ indima 9 Uhlangothi lwezemfundo ePhilippines alukhangeli ukufundiswa kwabantwana ngezinto zesikolo kuphela kodwa luba leqiniso lokuthi ‘bafundiswa indlela enhle yokuziphatha kanye lokuthi bamazi uNkulunkulu.’​—The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Article XIV, Section 3.2.