Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Baduduza Abagulayo Njalo Babancede Ngabakudingayo

OFakazi BakaJehova Baduduza Abagulayo Njalo Babancede Ngabakudingayo

Abantu abagulayo abalutho ukukhathazeka futhi kubazwisa ubuhlungu kakhulu ukuhlala besesibhedlela. Elinye ibhuku labodokotela lithi: “Kuqakatheke kakhulu ukuthi abagulayo banakekelwe futhi bafundiswe ngoNkulunkulu ngoba lokhu kuyabanceda ukuthi basile.” *

OFakazi bakaJehova baduduza abanye babo abasezibhedlela besebenzisa iBhayibhili futhi babanceda ngaloba yini abayidingayo. Abadala bamabandla basukumela phezulu besiyabona abakhonza labo abagulayo. Kodwa kwenziwani nxa ogulayo eselatshwa esibhedlela esikhatshana lalapho ahlala khona? Emadolobheni amakhulu oFakazi bakaJehova balamaqembu avakatshela izigulane. Abadala bamabandla abasemaqenjini la bavakatshela oFakazi bakaJehova abasezibhedlela. Bayabancedisa bona lezimuli zabo eziyabe zivela emadolobheni akhatshana kumbe kwamanye amazwe. Kulabadala abedlula 28 000 abancedisa emaqenjini angaba ngu-1 900 emhlabeni wonke. *

Amaqembu avakatshela abagulayo aduduza izigulane

Umdala okuthiwa nguWilliam oseqenjini elivakatshela izigulane uthi: “Ngijayele ukududuza oFakazi labanye abangayisiboFakazi ngokuxoxa labo langokubalalela nxa bekhuluma. Ngiyabakhumbuza ukuthi uJehova uyakubona abahlangana lakho lokuthi ulendaba labo. Izigulane lezimuli zazo ziyakuthanda kakhulu ukuthi sikhuleke lazo.”

Bonke abakhuthazwe futhi bancediswa ngabazalwane laba bayabonga kakhulu. Nanku okutshiwo ngabanye abahlala e-United States lapho okulabadala abangaba ngu-7 000 abasemaqenjini avakatshela abagulayo.

  • UPriscilla uthi: “Ngiyabonga ukuthi lavakatshela ubaba esibhedlela ngesikhathi etshaywe yi-stroke. Kwamkhuthaza kakhulu futhi kwammangalisa ukuthi kulohlelo lokuvakatshela izigulane. Ngicabanga ukuthi ukumvakatshela kwenu kwamenza wasila masinyane.”

  • U-Ophilia owafelwa ngunina wathi komunye umdala oseqenjini labavakatshela abagulayo: “Umama wayekuqakathekisa ukuthi lalimvakatshela futhi wayekwazi ukuthi lithunywe nguJehova. Ngiyabonga kakhulu ngothando lwenu.”

  • Eyinye indoda eyayigula yathi itshelwa ukuthi izakufa ngemva kwamalanga athile yakhathazeka kakhulu. Umzalwane okuthiwa nguJames oseqenjini labavakatshela abagulayo wazinika isikhathi sokuthi abe layo futhi wayiduduza esebenzisa uFiliphi 4:​6, 7. UJames uthi: “Ngathi ngimvakatshela ngelanga elilandelayo wawungeke utsho ukuthi nguye umuntu engimbone izolo. Lanxa umkhuhlane wawumkhulela wayeselethemba lokuthi uJehova uzamncedisa. Ngangilande ukuyamkhuthaza kodwa nguye owacina engikhuthaza.”

Amaqembu la anceda izigulane ngaloba yini eziyidingayo

UPauline owafelwa ngumkakhe esibhedlela esikhatshana lomuzi wakhe uthi: “Siyabonga kakhulu ngendlela elasincedisa ngayo ngesikhathi sigulelwa. Kwakusiduduza ukulibona lisesibhedlela phakathi kwamabili lanxa kwakumele livukele emsebenzini. Siyabonga kakhulu ngokusidingela indawo yokuhlala yabantu abangu-11, ukusifonela lokuzosibona ngesikhathi sisebunzimeni. Ngiyambonga uJehova lenhlanganiso yakhe ngokusincedisa lokusiduduza.”

UNicki lodadewabo uGayle loRobin behlelwa yingozi yemota bekhatshana langakibo ngamakhilomitha angu-300. UCarlos oseqenjini labavakatshela izigulane watshelwa ngokwakwenzakele wahle waya esibhedlela wayahlangana labo. Uthi: “Ngabancedisa ngaloba yini ababeyidinga futhi ngacina sengibambe umdlwane kaNicki ngesikhathi esengena esibhedlela.” UCurtis okwelinye lamaqembu la laye wafika esibhedlela lomkakhe. Bafika balinda isikhathi eside izihlobo zaboNicki zingakafiki. Eyinye indoda ejayelane lemuli yakoNicki yathi: “Kubaduduzile kakhulu ukuncediswa. URobin yena kasoFakazi kaJehova yikho kwammangalisa kakhulu ukubona indlela abazalwane laba ababanceda ngayo.”

^ indima 2 Ibhuku elithi: The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Volume 29, No. 12, ikhasi 661 esihlokweni esithi “Addressing Patients’ Emotional and Spiritual Needs.” Ibhuku leli ladindwa ngoDecember 2003.

^ indima 3 Njengabo bonke abadala abangoFakazi, abadala abasebenza emaqenjini la bancedisa emabandleni abo ngokwalusa, ukufundisa langokutshumayela. Kababanjwa ngamandla ukuthi benze imisebenzi le kodwa bafisa ukusiza futhi kabaholiswa.​—1 UPhetro 5:2.