Yeqa uye kokuphakathi

Imihlangano Eqakathekileyo

IMIHLANGANO EQAKATHEKILEYO

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

IMIHLANGANO EQAKATHEKILEYO

IQula Elibusayo Likhuthaza OFakazi BakaJehova ERussia Le-Ukraine

Amalunga eQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova avakatshela eRussia lase-Ukraine ukuze aqinise oFakazi ababethwaliswe nzima ngezombangazwe.

Umhlangano WeSabelo Owenziwa Ngolimi LwesiTagalog eRome—“Bekungathi Siyimuli Ebiyehlukene Esiphinde Yahlangana Njalo!”

Kwakungokokuqala ukuthi oFakazi bakaJehova benze umhlangano weSabelo ngesiTagalog e-Europe.

Aluba Kuhlala Kunje

Ividiyo le itshengisa uthando lobunye obukhona phakathi kwabantu abavela ezizweni ezitshiyeneyo futhi abakhuluma indimi ezitshiyeneyo emhlanganweni oqakathekileyo owenziwa eYangon, eMyanmar.

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-138 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

Ababesekilasini baphiwa izithupha mhlaka 14 March 2015. Bonke ababekhona bakhuthazwa ukuthi bafunde ngoJehova njalo balandele isibonelo sikaJesu Khristu.

Okunye Okwenzakala Ekilasini Yesi-138 YeSikolo SeGileyadi

Abafundi bakhuthazwa ukuthi basebenzise ababekufundile njalo ababekhona bathola ithuba lokuhlabela izingoma ezine ezintsha.

Umbiko Womhlangano Oqakathekileyo Owenziwa Minyaka Yonke​—October 2014

Emhlanganweni lo oqakathekileyo kwakuthakazelelwa iminyaka elikhulu yokubusa koMbuso kaMesiya.

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-137 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

Bonke ababekhona bakhuthazwa ukuthi bathobeke njalo baqhubeke befaka imicabango kaJehova ezinhliziyweni zabo.

Okunye Okwenzakala Ekilasini Yesi-137 YeSikolo SeGileyadi

Kusukela ngo-1943, iSikolo seGileyadi besilokhu siqeqetsha amaKhristu azinikeleyo ukuthi amazi ngcono uNkulunkulu. Bona okwenzakala ohlelweni lokuphiwa izithupha.

Imihlangano Yezizwe Ka-2014​—OFakazi bakaJehova Bafuna UMbuso KaNkulunkulu Kuqala

Bona abazalwane abavela emazweni atshiyeneyo bebuthene ukuze bafunde ngoMbuso kaNkulunkulu.

Okunye Okwenzakala Emhlanganweni Owenziwa Minyaka Yonke Ka-October 2014

Izivakatshi ezinengi zathi gwaqa emhlanganweni owenziwa minyaka yonke oweWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Bukela okunye okwenzakala emhlanganweni wokunanza iminyaka engu-100 yokubusa koMbuso.