UMbuso kaNkulunkulu okukhulunywa ngawo eBhayibhilini uqakathekile yini lamuhla? Bona abazalwane abavela emazweni atshiyeneyo bebuthene ukuze bafunde ngoMbuso lo njalo betshengisa ukuthi uyabusa.