Omanjinela abenza ama-robots baphakathi kokwenza umtshina ozanceda odokotela nxa behlinza izigulane. Uzabanceda ukuthi benelise ukufinyelela izitho zomzimba okunzima ukufika kuzo. Benza umtshina lo ngemva kokubona indlela i-octopus esebenzisa ngayo ingalo zayo.

Cabanga Ngalokhu: I-Octopus iyenelisa ukubamba kumbe ukuthandela izinto ngasikhathi sinye isebenzisa ingalo zayo ezingu-8. Iyenelisa lokungenisa ingalo zayo endaweni ezincane kakhulu lapho umzimba wayo ongeke ungene khona. Lanxa i-octopus isenelisa ukugobisa ingalo zayo loba ngayiphi indlela, iyenelisa njalo lokuqinisa ezinye izingxenye zengalo zayo nxa kudingeka.

Abezesayensi bakholwa ukuthi ukwenza umtshina olengalo ezisebenza njengeze-octopus kuzanceda kakhulu ekuhlinzeni izigulane. Umtshina lo uzanceda odokotela benelise ukuhlinza umuntu masinyane bengazange bamvule inxeba elikhulu.

Bukela ividiyo le ukuze ubone indlela i-octopus esebenzisa ngayo ingalo zayo

Umtshina lo sowalungiswa futhi omanjinela baphakathi kokuhlola ukuthi ungasetshenziswa njani. Ingxenye encane yengalo le engamamilimitha angu-135 iyenelisa ukuphakamisa izitho ezibuthakathaka ingazilimazanga kuthi eyinye ingxenye kube yiyo ehlinzayo. Udokotela okuthiwa nguTommaso Ranzani ngomunye wabantu abenza umtshina lo. Uthi: “Silethemba lokuthi umtshina lo uzanceda kakhulu futhi sifisa ukuqhubeka sithuthukisa indlela osebenza ngayo.”

Umtshina olengalo ezisebenza njengeze-octopus uzanceda kakhulu ekuhlinzeni izigulane

Ucabangani? Ingalo ye-octopus yazenzakalela yini kumbe yadalwa?