Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KWAZENZAKALELA YINI?

Izintambontambo Ze-Marine Mussel

Izintambontambo Ze-Marine Mussel

AMA-MARINE mussel athanda ukunamathela emadwaleni lasezigodweni loba emizimbeni yezikepe. Kanti njalo alokuyizintambontambo abambelela ngakho. Lanxa lokhu kusenza kube lula nxa esidla futhi ehamba, izintambontambo lezi zikhanya zibuthakathaka okokuthi ngeke uzicabangele ukuthi zingakumela ukutshaywa ngamagagasi olwandle. Pho kwenzakala njani ukuthi izintambo lezi zenelise ukunamathela ukuze i-mussel ingakhukhulwa ngamanzi olwandle?

Cabanga ngalokhu: Izintambontambo lezi zilenye ingxenye eqinileyo kanti enye ibuthakathaka njalo iyananabuka. Abachwayisisayo bananzelele ukuthi okwenza i-mussel inamathele iqine okuzwayo yikuthi ingxenye yentambo eqinileyo ingamaphesenti angu-80 ikanti ebuthakathaka ingamaphesenti angu-20. Okumangalisa kakhulu ngezintambo lezi eziqinileyo yikuthi lanxa amagagasi engatshaya ngamandla nhlangothi zonke zona azinyikinyeki.

Nxa ekhuluma ngokuchwayisisa okwenziweyo usikhwicamfundo uGuy Genin uthi “lesi yisimanga” abesesithi: “Iyamangalisa indlela okwakheke ngayo okuyinto lokhu ikakhulu ungakhangela ukuhlangana kwengxenye yakho ebuthakathaka leqinileyo.” Abesayensi bakholwa ukuthi indlela izintambontambo lezi ezakheke ngayo ingabasiza ekwenzeni izinto ezinganamathela emidulini yezakhiwo kumbe ezintweni ezihamba ngaphansi kwamanzi njengeminye imikhumbi. Kanti njalo bakholwa lokuthi kungabasiza ezibhedlela ukwenza okungahlanganisa amathambo lemisipha lokungavala amanxeba. Usikhwicamfundo uHerbert Waite oseyunivesithi ye-California eseSanta Barbara, e-U.S.A uthi: “Imvelo iyamangalisa sibili, singakubala singakuqedi lokho esingakufunda kuyo okugoqela lezindlela zokunamathisela izinto.”

Ucabangani? Izintambontambo ze-marine mussel zingabe zatshaya umazivelela yini loba zadalwa?