Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 KWAZENZAKALELA YINI?

Isithelo Esilombala Omangalisayo Okuthiwa Yi-Pollia

Isithelo Esilombala Omangalisayo Okuthiwa Yi-Pollia

ISITHELO okuthiwa yi-Pollia condensata sitholakala kwezinye izindawo e-Africa njalo silombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Izithelo ezinengi ziba lokuthile phakathi okwenza ukuthi zibe lombala kodwa isithelo lesi asilakho lokhu. Manje kuyini okwenza isithelo lesi sibe lombala omangalisayo?

Cabanga ngalokhu: Ama-cell asekhasini lesithelo lesi alezintambo ezincane. Izintambo lezi zelekene kodwa aziqondananga. Azilambala oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa umbala lo uba khona ngenxa yendlela intambo lezi ezelekane ngayo. Indlela isithelo lesi esibunjwe ngayo yiyo eyenza sibe lombala oluhlaza ocazimulayo futhi singani siyantshintsha umbala kusiya ngokuthi umi ngaphi lokuthi ilanga lihlaba lingaphi. Ama-cell amanengi awesithelo lesi abonakala eluhlaza kodwa ungama emaceleni atshiyeneyo ungabona sisiba lombala oluhlaza okotshani, olithanga kumbe oyi-pink. Kanti njalo nxa ungasikhangelisisa isithelo lesi sikhanya silemibalabala eminengi etshiyeneyo.

Isithelo lesi siyenelisa ukugcina umbala waso lanxa singaze sikhithike kunina ngenxa yokuthi asila lutho phakathi olusinika umbala lo. Ezinye izithelo lezi zakhiwa eminyakeni edlula 100 eyadlulayo kodwa zilokhu zibukeka angani zisanda kukhiwa. Abachwayisisayo bathi lanxa isithelo lesi silentanga kuphela inyoni zikhangwa yibuhle baso.

Abezesayensi bathi bangalingisela indlela isithelo lesi esigcina ngayo umbala waso ukuze balungise amadayi angajujukiyo lamaphepha okunzima ukulungisa amanye afanana lawo.

Ucabangani? Kambe umbala wesithelo lesi wazenzakalela yini kumbe wadalwa?