Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Liyakuvuma Yini Ukudivosa?

IBhayibhili Liyakuvuma Yini Ukudivosa?

Impendulo yeBhayibhili

 IBhayibhili liyavuma ukuthi abatshadileyo bachithe umtshado wabo. Kodwa kulesizathu esisodwa esibavumelayo ukuthi badivose. UJesu wathi: “Loba ngubani ochitha umtshado ehlukane lenkosikazi yakhe yona ingazange iziphathe kubi kwezemacansini, abesetshada lomunye umfazi, uyaphinga.”—UMathewu 19:9.

 UNkulunkulu uyakuzonda ukuthi abantu bachithe umtshado ngobuqili. IBhayibhili liveza ukuthi uzabahlulela labo abatshiya omkabo ukuze baphinde bathathe.—UMalaki 2:13-16; UMakho 10:9.