Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayibona Njani Indaba Yedivosi?

OFakazi BakaJehova Bayibona Njani Indaba Yedivosi?

Silandela lokho okutshiwo liBhayibhili endabeni le. UJehova nguye owasungula umtshado futhi wayehlose ukuthi indoda lomkayo bangehlukani. IBhayibhili lithi ukungaziphathi kwezemacansini yikho kuphela okungenza ukuthi abantu abatshadileyo badivose.​—UMathewu 19:5, 6, 9.

OFakazi bakaJehova bayabasiza yini abatshadileyo abalezinhlupho?

Ye njalo basebenzisa izindlela ezitshiyeneyo.

  • Amabhuku. Kulezihloko ezinengi ezingasiza abatshadileyo ababona angani sebehlalele abantwababo kuphela.

  • Imihlangano. Emihlanganweni yebandla kanye lemihlanganweni emikhulu kuba lezingxenye ezisiza abatshadileyo.

  • Abadala. Abadala bamabandla basebenzisa iBhayibhili ukuze basize abatshadileyo, ngokwesibonelo basebenzisa imibhalo enjengo-Efesu 5:​22-​25.

● Abadala balemvumo yokutshela umuntu ukuthi adivose yini?

Hatshi. Nxa abadala besiza abantu abatshadileyo, abalamvumo yokubatshela ukuthi badivose yini loba hatshi. (KwabaseGalathiya 6:5) Kodwa umuntu okhetha ukudivosa umkakhe ngezizathu ezingekho eBhayibhilini kavunyelwa ukwenza eminye imisebenzi ebandleni njalo imibhalo ayimvumeli ukuthi atshade futhi.​—1 KuThimothi 3:​1, 5, 12.

OFakazi bakaJehova bayibona njani indaba yokwehlukana?

IBhayibhili likhuthaza abantu abatshadileyo ukuthi bangehlukani lanxa izimo abakizo zingamnandi. (1 KwabaseKhorinte 7:​10-​16) Inhlupho ezinengi zingalungiswa ngokuthandaza, ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili lokuba lothando.​—1 KwabaseKhorinte 13:​4-8; KwabaseGalathiya 5:​22.

Lanxa kunjalo kulezimo ezinzima kakhulu ezingenza umKhristu akhethe ukwehlukana lomkakhe, ezigoqela lezi ezilandelayo:

  • Ukunganakekeli imuli ngabomo.​—1 KuThimothi 5:8.

  • Ukuhlukuluzwa.​—IHubo 11:5.

  • Nxa atshade laye esenza kube nzima ukuthi akhonze uNkulunkulu. Ngokwesibonelo nxa efuna ephule umthetho kaNkulunkulu angabona kungcono ukwehlukana laye ukuze aqhubeke ‘elalela uNkulunkulu kulokulalela abantu.’​—ImiSebenzi 5:​29.