Para Kang Tito 3:1-15

  • Hustong pagpasakop (1-3)

  • Andam sa maayong mga buhat (4-8)

  • Isalikway ang binuang nga mga argumento ug sekta (9-11)

  • Mga instruksiyon ug pangomosta (12-15)

3  Padayon silang pahinumdomi nga magpasakop ug magmasinugtanon sa mga gobyerno ug mga awtoridad,+ andam sa matag maayong buhat,  dili magsultig daotan kang bisan kinsa, dili palaaway, kondili makataronganon,+ nga kanunayng magpakitag kalumo sa tanang tawo.+  Kay bisan gani kita kaniadto dili maayog panghunahuna, dili masinugtanon, nalimbongan, ulipon sa lainlaing tinguha ug kalipayan, nagkinabuhi nga daotan ug masinahon, dulumtanan, ug nagdumtanay.  Apan dihang gipadayag sa Diyos, nga atong Manluluwas,+ ang iyang pagkamaayo ug gugma para sa katawhan  (dili tungod sa matarong nga mga buhat nga atong nahimo,+ kondili tungod sa iyang kaluoy),+ kita iyang giluwas pinaagi sa tubig* nga naghatag kanatog kinabuhi+ ug pinaagi sa pagbag-o kanato pinaagi sa balaang espiritu.+  Kini nga espiritu dagaya niyang gibubo kanato pinaagi ni Jesu-Kristo nga atong Manluluwas,+  aron dihang mapahayag na ta nga matarong tungod sa iyang dili hitupngang pagkamaayo,*+ kita mahimong mga manununod+ sumala sa paglaom nga kinabuhing walay kataposan.+  Kasaligan kining mga pulonga, ug gusto nako nga padayon nimo kining ipasiugda, aron kadtong nagtuo sa Diyos kanunayng magpokus sa ilang hunahuna sa paghimog maayong mga buhat. Kining mga butanga maayo ug mapuslanon sa mga tawo.  Apan likayi ang binuang nga mga argumento, ang pagsusi sa mga kagikan, ug ang panaglalis ug panag-away bahin sa Balaod, kay kini walay kaayohan ug walay pulos.+ 10  Bahin sa tawo nga nagpasiugdag sekta,+ likayi siya+ human mapasidan-ig* kaduha,+ 11  kay ang maong tawo mitipas sa dalan sa kamatuoran ug nagpakasala ug naghimo sa iyang kaugalingon nga hinukman. 12  Dihang mapadala na nako si Artemas o si Tiquico+ diha kanimo, paningkamoti nga makaadto ka nako sa Nicopolis, kay nakadesisyon ko nga didto magpalabay sa tingtugnaw. 13  Paneguroa nga mahatag kang Zenas, nga batid sa Balaod, ug kang Apolos ang ilang mga gikinahanglan sa panaw aron dili sila makulangag bisan unsa.+ 14  Apan ang atong mga igsoon sab kinahanglang makakat-on nga padayong maghimog maayong mga buhat aron makatabang sila kon naay dinaliang mga panginahanglan,+ aron malikayan nga mahimo silang dili mabungahon.+ 15  Ang tanan nakong kauban nangomosta nimo. Ikomosta ko sa mga igsoon sa pagtuo nga nagmahal kanamo. Hinaot ang dili hitupngang pagkamaayo maanaa kaninyong tanan.

Mga Footnote

Literal, “paghugas.”
Tan-awa sa Glossary.
O “matambagig.”