Esdras 7:1-28

  • Si Esdras miabot sa Jerusalem (1-10)

  • Sulat ni Artajerjes kang Esdras (11-26)

  • Si Esdras nagdayeg kang Jehova (27, 28)

7  Human niini, sa pagmando ni Haring Artajerjes+ sa Persia, dihay usa ka tawo nga ginganlag Esdras.*+ Siya anak ni Seraias,+ nga anak ni Azarias, nga anak ni Hilkias,+  nga anak ni Salum, nga anak ni Zadok, nga anak ni Ahitub,  nga anak ni Amarias, nga anak ni Azarias,+ nga anak ni Meraiot,  nga anak ni Zeraias, nga anak ni Uzi, nga anak ni Buki,  nga anak ni Abisua, nga anak ni Pinehas,+ nga anak ni Eleasar,+ nga anak ni Aaron+ nga pangulong saserdote.  Si Esdras miabot gikan sa Babilonya. Siya usa ka magkokopya* nga batid* sa Balaod ni Moises,+ nga gihatag ni Jehova nga Diyos sa Israel. Gihatag sa hari ang tanan niyang gihangyo, kay si Jehova nga iyang Diyos nagtabang kaniya.  Ang ubang Israelinhon, mga saserdote, mga Levihanon,+ mga mag-aawit,+ mga magbalantay sa ganghaan,+ ug mga alagad sa templo,*+ namalik sa Jerusalem sa ikapitong tuig sa pagmando ni Haring Artajerjes.  Ug si Esdras miabot sa Jerusalem sa ikalimang bulan, sa ikapitong tuig sa pagmando sa hari.  Sa unang adlaw sa unang bulan, siya migikan sa Babilonya, ug siya miabot sa Jerusalem sa unang adlaw sa ikalimang bulan kay ang iyang Diyos nagtabang kaniya.+ 10  Giandam ni Esdras ang iyang kasingkasing sa pagtuon sa Balaod ni Jehova ug sa pagtuman niini,+ ug sa pagtudlo sa Israel bahin sa mga regulasyon ug sa hustisya.+ 11  Kini maoy kopya sa sulat nga gihatag ni Haring Artajerjes kang Esdras nga saserdote ug magkokopya,* kinsa batid sa pagtuon* sa kasugoan ni Jehova ug sa Iyang mga regulasyon sa Israel: 12  * “Si Artajerjes,+ ang hari sa mga hari, ngadto kang Esdras nga saserdote, ang magkokopya* sa Balaod sa Diyos sa kalangitan: Hinaot maanaa kanimo ang kalinaw. Karon 13  nagpagawas kog mando nga ang matag usa sa akong gingharian nga sakop sa katawhan sa Israel, ang ilang mga saserdote, ug ang mga Levihanon nga gustong moadto sa Jerusalem uban kanimo mahimong moadto.+ 14  Kay ikaw gipadala sa hari ug sa iyang pito ka magtatambag sa pagsusi kon gipatuman ba sa Juda ug Jerusalem ang Balaod sa imong Diyos nga anaa kanimo,* 15  ug aron sa pagdala sa plata ug bulawan nga kinabubut-ong gihatag sa hari ug sa iyang mga magtatambag ngadto sa Diyos sa Israel, kansang pinuy-anan anaa sa Jerusalem, 16  lakip ang tanang plata ug bulawan nga imong madawat gikan* sa tanang probinsiya* sa Babilonya, uban ang gasa nga kinabubut-ong ihatag sa katawhan ug sa mga saserdote alang sa balay sa ilang Diyos, nga anaa sa Jerusalem.+ 17  Kini nga kuwarta ipalit dayon ug mga torong baka,+ laking karnero,+ nating karnero,+ ug kon unsay gikinahanglan alang sa mga halad nga lugas+ ug halad nga ilimnon,+ ug itanyag kini sa halaran sa balay sa inyong Diyos, nga anaa sa Jerusalem. 18  “Ug maylabot sa uban pang plata ug bulawan, buhata kon unsay maayo alang kanimo ug sa imong kaigsoonan, sumala sa kabubut-on sa inyong Diyos. 19  Ug ang tanang sudlanan nga gihatag kanimo alang sa pag-alagad sa balay sa imong Diyos ihatod ug ibutang atubangan sa Diyos didto sa Jerusalem.+ 20  Ug ang uban pang kinahanglanon sa balay sa imong Diyos nga angay nimong ihatag kuhaa gikan sa tipiganag bahandi sa hari.+ 21  “Ako, si Haring Artajerjes, nagpagawas ug mando ngadto sa tanang tresurero sa kayutaan Tabok sa Suba,* nga ihatag dayon ang tanang ihangyo kaninyo ni Esdras+ nga saserdote, ang magkokopya* sa Balaod sa Diyos sa kalangitan, 22  kutob sa 100 ka talanton* nga plata, 100 ka cor* nga trigo, 100 ka bath* nga bino,+ 100 ka bath nga lana,+ ug asin+ bisan unsa ka daghan. 23  Ang tanang gisugo sa Diyos sa kalangitan maylabot sa iyang balay tumanon nga may kasibot,+ aron ang iyang kasuko dili modangat sa gingharian sa hari ug sa mga anak sa hari.+ 24  Ug dili ninyo paninglan ug bisan unsang buhis*+ ang mga saserdote ug Levihanon, mga musikero,+ mga magbalantay sa ganghaan, mga alagad sa templo,*+ ug ang mga nagtrabaho niining balay sa Diyos. 25  “Ug ikaw, Esdras, sumala sa kaalam nga imong nadawat gikan sa imong Diyos,* pagtudlog mga mahistrado ug mga maghuhukom sa paghukom sa tanang katawhan sa kayutaan Tabok sa Suba, sa tanang nahibalo sa mga balaod sa imong Diyos; ug tudloi ninyo si bisan kinsa nga wala mahibalo sa maong mga balaod.+ 26  Ug si bisan kinsa nga dili motuman sa Balaod sa imong Diyos ug sa balaod sa hari kinahanglang hukman dayon, kon patyon ba, hinginlan, pamultahon, o bilanggoon.” 27  Dalayegon si Jehova nga Diyos sa atong mga katigulangan, kinsa nagpalihok sa kasingkasing sa hari sa pagpatahom sa balay ni Jehova, nga anaa sa Jerusalem!+ 28  Ug iya kong gipakitaag maunongong gugma atubangan sa hari+ ug sa mga magtatambag+ ug sa tanang gamhanang prinsipe sa hari. Busa ako nagmaisogon* kay ang kamot ni Jehova nagtabang kanako, ug akong gitigom ang mga pangulo gikan sa katawhan sa Israel sa pag-uban kanako.

Mga Footnote

Kahulogan, “Tabang.”
O “eskriba.”
O “batid nga magkokopya.”
O “mga Netinim.” Tan-awa sa Glossary.
O “eskriba.”
O “magkokopya sa mga pulong.”
Sa orihinal, ang Esd 7:12 ngadto sa 7:26 gisulat sa pinulongang Aramaiko.
O “eskriba.”
Literal, “anaa sa imong kamot.”
Literal, “makaplagan.”
O “sakop nga distrito.”
Mga teritoryo sa kasadpan sa Euprates.
O “eskriba.”
Ang usa ka talanton katumbas sa 34.2 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka cor katumbas sa 220 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka bath katumbas sa 22 litros (5.81 ka galon). Tan-awa ang Apendise B14.
Sa orihinal nga pinulongan, tulo ka matang sa buhis ang gihisgotan: buhis sa matag indibiduwal, buhis sa mga produkto (tributo), ug buhis nga ginabayad sa mga biyahedor sa paggamit sa dalan.
O “mga Netinim.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “sumala sa kaalam sa imong Diyos nga anaa sa imong kamot.”
O “gipalig-on nako ang akong kaugalingon.”