Unang Timoteo 6:1-21

  • Ulipon magpasidungog sa iyang agalon (1, 2)

  • Bakak nga mga magtutudlo ug gugma sa kuwarta (3-10)

  • Instruksiyon para sa tawo sa Diyos (11-16)

  • Dato sa maayong buhat (17-19)

  • Bantayi ang gisalig kanimo (20, 21)

6  Ang tanang ulipon kinahanglang magpadayon sa pag-isip sa ilang mga agalon nga takos sa bug-os nga pasidungog,+ aron ang ngalan sa Diyos ug ang iyang pagtulon-an dili gayod mapasipalahan.+  Dugang pa, kadtong dunay mga agalon nga Kristohanon kinahanglang dili magpakitag kawalay-pagtahod kanila, kay mga igsoon sila sa pagtuo. Hinuon, kinahanglan nga sila mas andam pang magpaulipon, kay ang makabenepisyo sa ilang maayong pag-alagad maoy mga magtutuo ug minahal nga mga igsoon. Padayon sa pagtudlo niining mga butanga ug sa paghatag niini nga mga tambag.  Kon dunay magtudlog laing doktrina ug dili mouyon sa maayong* instruksiyon+ nga gikan sa atong Ginoong Jesu-Kristo o sa mga pagtulon-an nga nahiuyon sa debosyon ngadto sa Diyos,+  siya garboso ug walay pagsabot.+ Ang iyang hunahuna naa na lang pirme sa mga argumento ug mga debate bahin sa mga pulong.+ Mao ni ang hinungdan sa kasina, panag-away, pagbutangbutang,* daotang mga pagduda,  kanunayng panaglalis bahin sa gagmayng butang sa mga tawong hugawg kaisipan+ ug wala na makasabot sa kamatuoran, kay naghunahuna nga ang debosyon sa Diyos maoy paagi aron makakuhag personal nga bentaha.+  Ang tinuod, naay dakong kaayohan kon ang usa dunay debosyon sa Diyos+ ug kontento.  Kay dihang natawo ta sa kalibotan wala tay gidala, ug inigkamatay nato wala pod tay madala.+  Busa kon duna tay makaon ug masul-ob,* kita magmakontento na niini.+  Apan kadtong determinadong madato mangahulog sa tentasyon ug sa lit-ag+ ug sa daghang binuang ug makadaot nga tinguha, nga moresulta sa ilang ikadaot ug kalaglagan.+ 10  Kay ang gugma sa kuwarta maoy gamot sa tanang klase sa makadaot nga butang, ug sa pagpaningkamot nga tagbawon kini nga gugma, ang uban mibiya sa* pagtuo ug nag-antos* sa daghang kasakitan.+ 11  Apan ikaw, Oh tawo sa Diyos, biyai kining mga butanga. Ug paningkamoti pag-ayo nga maugmad ang pagkamatarong, debosyon sa Diyos, pagtuo, gugma, paglahutay, ug kalumo.+ 12  Pakigbugno sa maayong bugno sa pagtuo; pangupot pag-ayo sa kinabuhing walay kataposan, nga para niini gitawag ka ug para niini naghatag kag maayong pamatuod atubangan sa daghang tawo. 13  Atubangan sa Diyos, nga nagtipig sa kinabuhi sa tanan, ug ni Kristo Jesus, nga naghatag ug maayong pamatuod atubangan ni Poncio Pilato,+ ako nagsugo kanimo 14  nga sundon nimo ang sugo ug magpabiling walay buling ug walay ikasaway hangtod sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesu-Kristo.+ 15  Sa gitakdang panahon, ipadayag sa malipayon ug bugtong Magmamando ang iyang kaugalingon. Siya ang Hari niadtong nagmando ingong mga hari ug Ginoo niadtong nagmando ingong mga ginoo,+ 16  nga mao lang ang nagbaton sa pagkawalay-kamatayon,+ nga nagpuyo sa dili maduol nga kahayag,+ kinsa walay tawong nakakita o makakita.+ Iya ang dungog ug gahom nga walay kataposan. Amen. 17  Sultihi* ang mga dato niini nga sistema sa mga butang* nga dili mahimong hambogiro,* ug mosalig, dili sa walay kasegurohang bahandi,+ kondili sa Diyos, nga abundang naghatag nato sa tanang butang nga atong gikalipayan.+ 18  Ingna sila nga maghimog maayo, mahimong dato sa maayong mga buhat, magmahinatagon, andam sa pagpaambit,+ 19  nga magtigom ug espirituwal nga bahandi, nga usa ka maayong pundasyon para sa umaabot,+ aron sila makapangupot pag-ayo sa tinuod nga kinabuhi.+ 20  Timoteo, bantayi ang gisalig kanimo,+ ug likayi ang way pulos nga mga estorya nga nagpasipala sa Diyos ug ang nagsumpaking mga ideya sa bakak nga “kahibalo.”+ 21  Tungod sa pagsunod nianang mga ideyaha, ang uban mitipas gikan sa pagtuo. Hinaot maanaa kaninyo ang dili hitupngang pagkamaayo.*

Mga Footnote

O “makapahimsog nga; mapuslanong.”
O “mapasipalahong sinultihan.”
O posible, “kapuy-an.”
O “nagtusaktusak sa ilang kaugalingon.”
O “nahisalaag gikan sa.”
O “mapahitas-on.”
O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
O “Sugoa.”
Tan-awa sa Glossary.