Unang Tesalonica 2:1-20

  • Ministeryo ni Pablo sa Tesalonica (1-12)

  • Mga taga-Tesalonica midawat sa pulong sa Diyos (13-16)

  • Mga taga-Tesalonica gustong makita ni Pablo (17-20)

2  Mga igsoon, seguradong nahibalo mo nga wala masayang ang among pagduaw kaninyo.+  Kay bisag sa primero nag-antos mi ug gimaltrato sa Filipos,+ sama sa inyong nahibaloan, kami nakabatog kaisog pinaagi sa atong Diyos aron isulti kaninyo ang maayong balita sa Diyos+ bisan pa sa grabeng pagsupak.*  Kay ang tambag nga among ginahatag dili gikan sa sayop nga mga ideya o sa kahugawan ug kini walay sagol nga panglimbong.  Apan ingong mga pinili sa Diyos nga gisaligan sa maayong balita, kami nagsulti kaninyo, dili aron pahimut-an ang mga tawo, kondili aron pahimut-an ang Diyos, kinsa nagasusi sa among kasingkasing.+  Gani, nahibalo mo nga wala gyod mi mag-ulog-ulog o magpakaaron-ingnon tungod sa hakog nga motibo;+ saksi ang Diyos!  Wala sab mi magtinguhag himaya gikan sa mga tawo, gikan man ninyo o sa uban, bisan tuod puwede ming magpabug-at ninyo sa pinansiyal ingong mga apostoles sa Kristo.+  Hinuon gipangga mo namo, samag nagpasusong inahan nga mapinanggaong nag-atiman* sa iyang mga anak.  Busa kay gimahal mo namo pag-ayo,+ determinado* mi sa pagpaambit kaninyo sa maayong balita sa Diyos ug sa paghatag sa among kinabuhi+ sa pagtabang kaninyo.  Mga igsoon, seguradong nahinumdom mo sa among paghago ug grabeng paningkamot. Nagtrabaho mi adlaw ug gabii aron dili mi makapabug-at ninyo sa pinansiyal,+ dihang among gisangyaw kaninyo ang maayong balita sa Diyos. 10  Saksi mo, ug saksi sab ang Diyos, nga kami maunongon ug matarong ug dili salawayon sa among pagtabang kaninyo. 11  Nahibalo mo pag-ayo nga kami padayong nagdasig ug naghupay ninyo ug nagtambag sa matag usa ninyo,+ sama sa ginahimo sa amahan+ sa iyang mga anak, 12  aron magpadayon mo sa paglakaw sa paagi nga giuyonan sa Diyos,+ nga nagtawag kaninyo sa iyang Gingharian+ ug himaya.+ 13  Sa pagkatinuod, kanay hinungdan nga kami walay hunong nga nagpasalamat sa Diyos,+ kay dihang nadawat ninyo ang pulong sa Diyos, nga inyong nadungog kanamo, gidawat ninyo kini dili ingong pulong sa tawo kondili kon unsa gyod kini, ingong pulong sa Diyos, nga naglihok sab diha kaninyo. 14  Kay inyong gisundog, mga igsoon, ang mga kongregasyon sa Diyos nga naa sa Judea nga nahiusa kang Kristo Jesus, kay nag-antos mo sa kamot sa inyo mismong mga isigkalungsoranon+ sama nga sila nag-antos sa kamot sa mga Hudiyo, 15  kinsa nagpatay bisan gani kang Ginoong Jesus+ ug sa mga propeta* ug naglutos kanamo.+ Dugang pa, wala nila lipaya ang Diyos ug batok sila sa kaayohan sa tanang tawo, 16  kay naningkamot sila sa pagbabag sa among pagsangyaw sa mga tawo sa kanasoran aron maluwas unta kini nga mga tawo.+ Busa kanunay nilang madugangan ang ilang mga sala. Apan ang iyang kasuko hapit nang modangat kanila.+ 17  Apan mga igsoon, dihang napugos mi sa pagbiya kaninyo sa mubong panahon lang (sa pisikal, dili sa kasingkasing), naningkamot gyod mi nga moanha ninyo kay gusto kaayo namo nga makita mo.* 18  Tungod niini gusto namong moanha kaninyo, ug gani ako, si Pablo, kaduha misulay sa pag-anha kaninyo; pero gibabagan mi ni Satanas. 19  Kay unsa bay among paglaom o kalipay o korona sa kasadya atubangan sa atong Ginoong Jesus panahon sa iyang presensiya? Dili ba kamo?+ 20  Kamo gayod ang among himaya ug kalipay.

Mga Footnote

O posible, “uban ang grabeng pagpakigbisog.”
O “nga nagmahal.”
Literal, “nalipay gyod.”
O “manalagna.”
Literal, “makita ang inyong mga nawong.”