Malakias 3:1-18

 • Tinuod nga Ginoo maabot basi limpyohan an iya templo (1-5)

  • An mensahero han kasabotan (1)

 • Pagdasig nga bumalik kan Jehova (6-12)

  • Hi Jehova diri nagbabag-o (6)

  • “Balik ha akon, ngan mabalik ako ha iyo” (7)

  • ‘Dad-a an ikanapulo, ngan hi Jehova mabuhos hin bendisyon’ (10)

 • An matadong ngan an maraot (13-18)

  • Libro han hinumdóman iginsurat ha atubangan han Dios (16)

  • Kaibahan han matadong ngan maraot (18)

3  “Kitaa! Ginsusugo ko an akon mensahero, ngan hiya maghahawan* hin dalan ha akon atubangan.+ Ngan an tinuod nga Ginoo nga iyo ginbibiling, tigda nga maabot ha iya templo;+ ngan maabot an mensahero han kasabotan nga iyo nalilipayan. Kitaa! Maabot gud hiya,” nasiring hi Jehova han mga hugpo.  “Pero hin-o an makakailob ha adlaw han iya pag-abot, ngan hin-o an makakatindog kon hiya magpakita? Kay magigin pariho hiya han kalayo han usa nga paragpurog ngan pariho han lihiya*+ han paraglaba nga mga lalaki.  Ngan malingkod hiya sugad hin paragpurog ngan paraglimpyo hin silber+ ngan lilimpyohan an mga anak ni Levi; ngan magpupurog hiya ha ira pariho hin bulawan ngan pariho hin silber, ngan para kan Jehova hira sigurado nga magigin katawohan nga naghahalad hin halad sugad nga regalo ha pagkamatadong.  Ngan an halad sugad nga regalo han Juda ngan han Jerusalem makakapalipay* gud kan Jehova, sugad ha mga adlaw ha nag-agi nga mga panahon ngan sugad ha mga tuig ha kadaan nga panahon.+  “Maabot ako ngada ha iyo basi maghukom, ngan magigin andam ako nga magtestigo kontra ha mga barangan,+ kontra ha mga nag-aadulteryo, kontra ha mga naghihimo hin buwa nga mga panumpa,+ kontra ha mga naglilimbong ha sinuholan nga trabahador,+ ha balo nga babaye, ngan ha bata nga waray tatay,*+ ngan kontra ha mga nadiri pagbulig ha* dayo.+ Ini hira waray mahadlok ha akon,” nasiring hi Jehova han mga hugpo.  “Kay ako hi Jehova; diri ako nagbabag-o.*+ Ngan kamo mga anak ni Jacob; waray pa kamo umabot ha iyo kataposan.  Tikang ha mga adlaw han iyo mga kaapoy-apoyan sinimang kamo tikang ha akon mga regulasyon ngan waray niyo ito sunda.+ Balik ha akon, ngan mabalik ako ha iyo,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo. Pero kamo nasiring: “Paonan-o kami makakabalik?”  “Makakawatan ba an Dios han tawo la? Pero iyo ako ginkakawatan.” Ngan kamo nasiring: “Paonan-o ka namon ginpangawatan?” “Ha mga ikanapulo* ngan ha mga kontribusyon.  Ginpanhimaraot gud kamo,* kay iyo ako ginkakawatan—oo, ginbubuhat ito han bug-os nga nasud. 10  Dad-a an bug-os nga ikanapulo* ngadto ha bodega,+ basi magkaada pagkaon ha akon balay;+ ngan alayon sarihi ako may kalabotan hini,” nasiring hi Jehova han mga hugpo, “basi makita kon diri ko ba abrihan ngada ha iyo an mga ganghaan han tubig ha langit+ ngan magbuhos* ngada ha iyo hin bendisyon tubtob nga waray bisan ano nga kulang.”+ 11  “Ngan akon sasawayon para ha iyo an nanlalamoy,* ngan diri hito dadauton an mga bunga han iyo tuna, diri liwat magigin waray bunga an mga tanom nga ubas ha iyo uma,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo. 12  “An ngatanan nga nasud masiring nga malipayon kamo,+ kay kamo magigin usa nga tuna han kalipay,” nasiring hi Jehova han mga hugpo. 13  “An iyo ginsiring kontra ha akon maraot gud,” nasiring hi Jehova. Ngan kamo nasiring: “Ano an amon gin-uroistoryahan kontra ha imo?”+ 14  “Kamo nasiring, ‘Waray pulos nga mag-alagad ha Dios.+ Ano an aton napahimulosan ha pagtuman han aton mga obligasyon ha iya ngan ha paglakat nga masurub-on ha atubangan ni Jehova han mga hugpo? 15  Yana ginhuhunahuna naton nga malipayon an mga tawo nga paragbuot. Sugad man, naglalampos an mga nagbubuhat hin karaotan.+ Nagpapasipara hira nga sarihan an Dios ngan nakakalikay hito.’” 16  Hito nga panahon an mga may kahadlok kan Jehova nag-uroistorya, an kada tagsa ha iya kaupod, ngan hi Jehova padayon nga naghatag hin atensyon ngan namati. Ngan usa nga libro han hinumdóman an iginsurat ha iya atubangan+ para ha mga may kahadlok kan Jehova ngan para ha mga namamalandong* han iya ngaran.+ 17  “Ngan hira magigin akon,”+ nasiring hi Jehova han mga hugpo, “ha adlaw nga himoon ko hira nga akon espesyal nga propyedad.*+ Magpapakita ako ha ira hin pagpaid, sugad hin usa nga tawo nga nagpapakita hin pagpaid ha iya anak nga nagsiserbi ha iya.+ 18  Ngan makikita utro niyo an kaibahan butnga han matadong nga tawo ngan han maraot nga tawo,+ butnga han usa nga nag-aalagad ha Dios ngan han usa nga diri nag-aalagad ha iya.”

Mga footnote

O “mag-aandam.”
O “sabon.”
O “magigin makaruruyag.”
O “ha ilo.”
O “ha mga nagbabalewaray han mga katungod han.”
O “waray ako magbag-o.”
O “ikanapulo nga mga bahin.”
O posible nga “Pinaagi hin panhimaraot iyo ako ginpapanhimaraot.”
O “an ngatanan nga ikanapulo nga mga bahin.”
Lit., “maghuwad.”
Posible nga nagtutudlok ha mga peste nga insekto.
O “naghuhunahuna.” O posible nga “nagpapabili.”
O “ginpapabilhan gud nga panag-iya.”