An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Tesalonica 1:1-10

  • Pangumusta (1)

  • Pagpasalamat tungod han pagtoo han mga taga-Tesalonica (2-10)

1  Tikang kan Pablo, kaupod hira Silvano*+ ngan Timoteo,+ para ha kongregasyon han mga taga-Tesalonica nga kahiusa han Dios nga Amay ngan han Ginoo nga hi Jesu-Kristo: Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan.  Pirme kami nagpapasalamat ha Dios kon gin-uunabi namon kamo ngatanan ha amon mga pag-ampo,+  kay padayon namon nga nahinunumdoman an iyo matinumanon nga buhat, an iyo pagbudlay tungod han gugma, ngan an iyo pagpailob tungod han iyo paglaom+ ha aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo ha presensya han aton Dios ngan Amay.  Kay maaram kami, mga kabugtoan nga hinigugma han Dios, nga ginpili niya kamo,  kay an maopay nga sumat nga iginsasangyaw namon waray umabot ha iyo pinaagi la ha pulong kondi pinaagi liwat ha gahum ngan ha baraan nga espiritu ngan ha marig-on nga pagsarig, sugad han iyo hinbabaroan kon nagin ano nga klase kami hin mga tawo dida ha iyo para ha iyo kaopayan.  Ngan ginsubad niyo kami+ ngan an Ginoo,+ kay ginkarawat niyo an pulong bisan kon nakaeksperyensya kamo hin damu nga kasakitan+ nga may kalipay nga tikang ha baraan nga espiritu,  salit nagin susbaranan kamo ha ngatanan nga tumuroo ha Macedonia ngan ha Acaya.  Ha pagkamatuod, diri la nabatian an pulong ni Jehova* tikang ha iyo ha Macedonia ngan Acaya kondi nahibantog an iyo pagtoo ha Dios ha tagsa nga lugar,+ salit diri na kami kinahanglan magyakan hin bisan ano.  Kay hira mismo nagpipinanumat mahitungod han siyahan nga pakig-istorya namon ha iyo ngan kon paonan-o niyo ginbayaan an iyo mga idolo+ basi magpauripon ha buhi ngan tinuod nga Dios, 10  ngan basi maghulat ha iya Anak tikang ha langit,+ nga iya ginbuhi tikang ha mga patay, nga amo hi Jesus, nga nagtatalwas ha aton tikang ha tiarabot nga kapungot.+

Mga footnote

Gintatawag liwat nga Silas.
Kitaa an Ap. A5.