An Siyahan nga Surat ha mga Taga-Tesalonica 5:1-28

  • An pag-abot han adlaw ni Jehova (1-5)

    • “Kamurayawan ngan kasigurohan!” (3)

  • Padayon nga magmata, tipigi an iyo maopay nga panhunahuna (6-11)

  • Sinsero nga mga sagdon (12-24)

  • Kataposan nga pangumusta (25-28)

5  Yana mga kabugtoan, mahitungod han mga panahon ngan han mga peryodo han panahon, diri na kinahanglan nga suratan pa kamo.  Kay kamo mismo maaram gud nga an adlaw ni Jehova*+ maabot sugad gud hin kawatan ha gab-i.+  Ha panahon nga nagsisiniring hira: “Kamurayawan ngan kasigurohan!” hito nga panahon tigda nga maabot dayon ha ira an kabungkagan,+ sugad han kasakit ha pagbatî han burod nga babaye, ngan diri gud hira makakapalagiw.  Pero kamo, mga kabugtoan, waray kamo ha kasisidman, nga tungod hito maabtan kamo han adlaw pariho han mga kawatan nga naaabtan hito,  kay kamo ngatanan mga anak han kalamrag ngan mga anak han adlaw.+ Diri kita kanan kagab-ihon ngan diri liwat kanan kasisidman.+  Salit diri kita magpinangaturog sugad han ginbubuhat han iba,+ lugod padayon kita nga magmata+ ngan tipigan naton an aton maopay nga panhunahuna.+  Kay an mga nangangaturog, nakaturog ha gab-i, ngan an mga naghuhubog, mga hubog ha gab-i.+  Pero kita nga kanan adlaw, tipigan naton an aton maopay nga panhunahuna ngan isul-ot an kutamaya han pagtoo ngan gugma ngan an paglaom han katalwasan sugad nga helmet+  kay ginpili kita han Dios, diri basi makaeksperyensya han iya kapungot, kondi basi magkaada katalwasan+ pinaagi han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo. 10  Namatay hiya para ha aton,+ basi padayon man kita nga nagmamata o nakaturog,* mabuhi kita kaupod niya.+ 11  Salit padayon nga dasigon* niyo an usa kag usa ngan parig-unon an usa kag usa,+ sugad han ginbubuhat na niyo. 12  Yana ginhahangyo namon kamo, mga kabugtoan, nga respetuhon niyo an mga maduruto nga nagbubuhat nga kaupod niyo ngan nangunguna ha iyo ha buruhaton han Ginoo ngan nagsasagdon ha iyo; 13  ngan magpakita kamo ha ira hin labaw ha kasagaran nga konsiderasyon nga may gugma tungod han ira buruhaton.+ Makigmurayaw kamo ha usa kag usa.+ 14  Ha luyo nga bahin, mga kabugtoan, gin-aaghat namon kamo nga pahamangnoan* an mga sarawayon,+ liawon an mga nasusubo,* buligan an magluya, magin pasensyoso ha ngatanan.+ 15  Siguroha nga waray bisan usa nga bumulos hin kadaot ha kadaot ha bisan hin-o,+ lugod magbuhat pirme hin maopay ha usa kag usa ngan ha ngatanan nga iba pa.+ 16  Magrayhak kamo pirme.+ 17  Padayon nga mag-ampo.+ 18  Magpasalamat kamo tungod han ngatanan nga butang.+ Ini an kaburut-on han Dios para ha iyo pinaagi kan Kristo Jesus. 19  Ayaw pagparonga an kalayo han espiritu.+ 20  Ayaw pagtamaya an mga tagna.+ 21  Siguroha an ngatanan nga butang;+ kapot hin marig-on ha kon ano an maopay. 22  Paglikay ha ngatanan nga klase han karaotan.+ 23  Hinaot an Dios mismo han kamurayawan bug-os nga magbaraan ha iyo. Ngan hinaot an iyo espiritu ngan kalag* ngan lawas, nga mahimsog ha ngatanan nga bahin, matipigan nga waray ikasaway ha presensya han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.+ 24  Matinumanon hiya nga nagtatawag ha iyo, ngan sigurado nga bubuhaton niya ito. 25  Mga kabugtoan, padayon nga ig-ampo kami niyo.+ 26  Kumustaha an ngatanan nga kabugtoan pinaagi hin baraan nga harok. 27  Gintatagan ko kamo hin seryoso nga obligasyon ha ngaran han Ginoo nga basahon ini nga surat ha ngatanan nga kabugtoan.+ 28  Hinaot makarawat niyo an diri matupngan nga pagkabuotan han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
O “nakaturog ha kamatayon.”
O “liawon.”
O “sagdonan.”
O “an mga nanluluya.” Lit., “an mga gudtiay an kalag.”
O “kinabuhi.” Kitaa an Glossary.