วัยรุ่น

หนุ่มสาวถามว่า

คัมภีร์ไบเบิลช่วยเราได้ยังไง? ตอน 2: ทำให้การอ่านคัมภีร์ไบเบิลเป็นเรื่องสนุก

5 เคล็ดลับที่ทำให้ข้อคัมภีร์มีชีวิตสำหรับคุณ

ฝึกความคิด

จัดการเรื่องเงิน

ใบฝึกความคิดนี้จะช่วยคุณให้ชั่งดูว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นและอะไรเป็นสิ่งที่อยากได้ รวมทั้งช่วยให้คำนวณได้ว่าการใช้จ่ายเงินอยู่ในงบที่ตั้งไว้ไหม

ในส่วนนี้ ชื่อของบางคนที่ยกมามีการเปลี่ยนแปลง