ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

วัยรุ่น

หนุ่มสาวถามว่า

ฉันจะเลือกคนมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้อย่างไร?

แบบอย่างที่ดีจะช่วยคุณให้ไม่ต้องเจอกับปัญหา ช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย และช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ใครควรเป็นแบบอย่างของคุณ?