ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังสารบัญ

JW Library

JW Library

JW Library เป็น​แอปพลิเคชั่น​ที่​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทำ​ขึ้น​อย่าง​เป็น​ทาง​การ มี​การ​รวม​เอา​คัมภีร์​ไบเบิล​ฉบับ​แปล​ต่าง ๆ มา​ไว้​ใน​แอป​นี้ แอป​นี้​ยัง​มี​หนังสือ​และ​จุลสาร​ต่าง ๆ ให้​ศึกษา​ค้นคว้า​ด้วย

 

ฟีเจอร์ของ JW Library

เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่มี

การเริ่มใช้แอป JW Library—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติหลัก ๆ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

การดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

การดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

การตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์ก—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์กของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

ประวัติการใช้—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติประวัติของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

การปรับแต่งรูปแบบการอ่าน—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีปรับแต่งรูปแบบการอ่านของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

ค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์และหัวเรื่องในหนังสือการหยั่งเห็นเข้าใจ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

การขีดเน้นข้อความ—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรียนรู้วิธีขีดเน้นข้อความของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ตแอนดรอยด์

วิธีติดตั้ง JW Library เมื่อไม่สามารถเข้า App Store—สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งแอป JW Library บนอุปกรณ์ของคุณจาก App Store คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์แพ็กเกจแอนดรอยด์ (APK) และติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย —JW Library (Android)

คำตอบสำหรับคำถามที่หลายคนสงสัย

การเริ่มใช้แอป JW Library—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติหลัก ๆ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

การดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

การดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

การตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์ก—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์กของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

ประวัติการใช้—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติประวัติการใช้ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

การปรับแต่งรูปแบบการอ่าน—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีการปรับแต่งรูปแบบการอ่านของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

ค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์ และค้นหาตามหัวเรื่องในหนังสือการหยั่งเห็นเข้าใจพระคัมภีร์ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

การขีดเน้นข้อความ—สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

เรียนรู้วิธีขีดเน้นข้อความของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต iOS

คำถามที่พบบ่อย—JW Library (iOS)

คำตอบสำหรับคำถามที่หลายคนสงสัย

การเริ่มใช้แอป JW Library—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

วิธีใช้คุณสมบัติหลัก ๆ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

การดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต Windows

การดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีดาวน์โหลดและจัดการสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

การตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์ก—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีตั้งค่าและจัดการบุ๊กมาร์กของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

ประวัติการใช้—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติประวัติการใช้ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

การปรับแต่งรูปแบบการอ่าน—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีปรับแต่งรูปแบบการอ่านของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

ค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนวิธีค้นหาคำในคัมภีร์ไบเบิลหรือสิ่งพิมพ์ และหัวเรื่องในหนังสือการหยั่งเห็นเข้าใจพระคัมภีร์ ของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

การขีดเน้นข้อความ—สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

เรียนรู้วิธีขีดเน้นข้อความของแอป JW Library สำหรับแท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Windows

วิธี​ติด​ตั้ง​แอป “JW Library” เมื่อ​ไม่​สามารถ​เข้า App Store—สำหรับ Windows

ถ้า​คุณ​ไม่​สามารถ​ติด​ตั้ง​แอป JW Library จาก App Store ทาง​การ​บน​อุปกรณ์​ได้ คุณ​สามารถ​ติด​ตั้ง​ด้วย​ตัว​เอง​โดย​ใช้​ไฟล์​ติด​ตั้ง JW Library สำหรับ Windows

คำถามที่พบบ่อย—JW Library (Windows)

คำตอบสำหรับคำถามที่หลายคนสงสัย