ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าหน้าที่​รัฐบาล

ส่วน​นี้​มี​ข้อมูล​ที่​เป็น​ทาง​การ​เกี่ยว​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​สำหรับ​เจ้าหน้าที่​รัฐบาล

แผนก​กฎหมาย

ข้อมูล​ติดต่อ​สำหรับ​สำนักงาน​ฝ่าย​กฎหมาย​ของ​เรา

แผ่น​พับ​แสดง​ข้อ​มูล​จาก​ทั่ว​โลก

แผ่น​พับ​เหล่า​นี้​ถูก​จัด​เตรียม​สำหรับ​เจ้า​หน้า​ที่​รัฐบาล องค์กร​ด้าน​สิทธิ​มนุษยชน และ​หน่วย​งาน​ด้าน​กฎหมาย​ใน​ยุโรป​เพื่อ​อธิบาย​เรื่อง​หลัก​ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​นมัสการ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั่ว​โลก

พยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะความเชื่อ—แบ่งตามประเทศ

ประเทศที่มีพยานพระยะโฮวาติดคุกเพราะทำกิจกรรมทางศาสนาและใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และบางคนถูกปฏิบัติอย่างทารุณ

บทความ