ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • ประกาศ​กับ​ชาว​ฮีมบา​โดย​ใช้​จุลสาร​ฟัง​พระเจ้า​แล้ว​จะ​มี​ชีวิต​ตลอด​ไป ใน​ภาษา​ฮีเรโร ที่​เขต​คูเนนะ ประเทศ​นามิเบีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: นามิเบีย

  • ประชากร 2,459,000 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 2,448 คน

  • ประชาคม 44 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 1,004

 • แบ่ง​ปัน​ข่าวสาร​เรื่อง​ความ​หวัง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​ซาเกร็บ ประเทศ​โครเอเชีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: โครเอเชีย

  • ประชากร 4,240,000 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 5,335 คน

  • ประชาคม 64 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 795

 • ประกาศ​ข่าวสาร​จาก​พระ​คัมภีร์​อย่าง​ไม่​เป็น​ทาง​การ​แก่​คน​ที่​มา​ตก​ปลา ที่​เมือง​ท่า​ไวเตมาทา เมือง​โอ๊คแลนด์ ประเทศ​นิวซีแลนด์

  ข้อมูลโดยสังเขป: นิวซีแลนด์

  • ประชากร 4,718,126 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 14,242 คน

  • ประชาคม 186 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 331

 • เสนอ​แผ่น​พับ​ชีวิต​ที่​มี​ความ​สุข​จะ​หา​ได้​จาก​ที่​ไหน? ที่​ซาเกร็บ ประเทศ​โครเอเชีย

  ข้อมูลโดยสังเขป: โครเอเชีย

  • ประชากร 4,240,000 คน

  • ผู้​สอน​คัมภีร์​ไบเบิล 5,335 คน

  • ประชาคม 64 ประชาคม

  • อัตรา​ส่วน​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ต่อ​จำนวน​ประชากร 1 ต่อ 795

เปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

ปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

ตื่นเถิด!

ฉบับที่ 2, 2017 | อะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งลี้ลับ?

หอสังเกตการณ์

ฉบับที่ 2, 2017 | ของขวัญล้ำค่าที่สุดจากพระเจ้า คุณจะรับไหม?

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

คัมภีร์ไบเบิลพูดถึงการแต่งงานระหว่างคนต่างเชื้อชาติอย่างไร?

ขอพิจารณาหลักการในคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติกับการสมรส

วัยรุ่น

วัยรุ่น​พูด​เกี่ยว​กับ​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล

การ​อ่าน​ไม่​ใช่​เรื่อง​ง่าย​เสมอ​ไป แต่​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​นั้น​คุ้ม วัยรุ่น 4 คน​อธิบาย​ว่า​พวก​เขา​ได้​รับ​ประโยชน์​จาก​การ​อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​อย่าง​ไร

เด็ก

เขาเคยดื้อรั้น แต่ในที่สุดก็เชื่อฟัง

ลูกเคยดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไหม? มาดูว่าอะไรช่วยนาอะมานให้เปลี่ยนนิสัยจากคนดื้อรั้นมาเป็นคนเชื่อฟัง

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญชมชุดวีดีโอออนไลน์ของเรา

งานของคุณได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่างานประกาศที่ทำกันอยู่ทั่วโลกเติบโตได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้องให้ถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ