การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้หนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริง ๆ? ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

  ข้อมูลโดยสังเขป: สาธารณรัฐเช็ก

  • ประชากร 10,541,466 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 16,269 คน

  • ประชาคม 226 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 648

 • พูดถึงความหวังในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องชีวิตตลอดไปบนโลกที่เป็นอุทยาน ใกล้ภูเขาไฟคัลบูโก ประเทศชิลี

  ข้อมูลโดยสังเขป: ชิลี

  • ประชากร 18,006,407 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 76,296 คน

  • ประชาคม 963 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 236

 • ประกาศกับคนเก็บใบชาใกล้ภูเขาแคเมอรูน

  ข้อมูลโดยสังเขป: แคเมอรูน

  • ประชากร 22,637,185 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 41,376 คน

  • ประชาคม 339 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 547

 • ประกาศข่าวสารในคัมภีร์ไบเบิลที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ใกล้แม่น้ำแซน

  ข้อมูลโดยสังเขป: ฝรั่งเศส

  • ประชากร 64,200,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 127,444 คน

  • ประชาคม 1,702 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 504

เปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

ปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

หอสังเกตการณ์

ฉบับที่ 4, 2016 คัมภีร์ไบเบิลอยู่รอดมาถึงเราได้อย่างไร?

ตื่นเถิด!

ฉบับที่ 3, 2016 การขจัดอุปสรรคทางภาษา

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

ช่วยลูกวัยรุ่นรู้เท่าทันพิษภัยของเซ็กซ์ทิง

อย่ารอจนกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกของคุณ. คุยกับลูกวัยรุ่นให้เขารู้เท่าทันอันตรายของเซ็กซ์ทิง.

วัยรุ่น

ใช้ชีวิตในแบบที่พระเจ้าพอใจ (ตอน 3)

การใช้ชีวิตตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ แต่การทำอย่างนั้นให้ผลที่คุ้มค่าไหม?

เด็ก

ขอช่วยให้เรากล้าหาญ (เพลง 137)

พระยะโฮวาสามารถช่วยลูกให้มีความกล้าเพื่อจะบอกคนอื่นให้รู้จักชื่อของพระองค์ต่อ ๆ ไปได้

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญชมชุดวีดีโอออนไลน์ของเรา

งานของคุณได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่างานประกาศที่ทำกันอยู่ทั่วโลกเติบโตได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้องให้ถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ