การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • เปิดวีดีโอเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลจากเว็บไซต์ jw.org ที่เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  ข้อมูลโดยสังเขป: สวิตเซอร์แลนด์

  • ประชากร 8,237,666 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 19,219 คน

  • ประชาคม 270 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 429

 • ประกาศกับชาวบ้านจากเผ่ามอนดารีในภาษาบารีใกล้เมืองจูบา ประเทศซูดานใต้

  ข้อมูลโดยสังเขป: ซูดานใต้

  • ประชากร 11,864,683 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 1,308 คน

  • ประชาคม 33 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 9,071

 • เสนอการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลฟรีที่บ้าน เมืองลาวิคตอรี ประเทศเวเนซุเอลา

  ข้อมูลโดยสังเขป: เวเนซุเอลา

  • ประชากร 30,851,300 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 142,117 คน

  • ประชาคม 1,807 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 217

 • แบ่งปันข่าวสารจากคัมภีร์ไบเบิลให้กับเจ้าของบ้านที่มาเอาอาหารจากไหในเมืองนนซาน จังหวัดชุงนัม ประเทศเกาหลีใต้

  ข้อมูลโดยสังเขป: เกาหลีใต้

  • ประชากร 50,293,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 100,544 คน

  • ประชาคม 1,358 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 500

เปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

ปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

หอสังเกตการณ์

ฉบับที่ 5, 2016 คุณจะได้กำลังใจจากที่ไหน?

ตื่นเถิด!

ฉบับที่ 4, 2016 วิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณ

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

วิธีแสดงความนับถือ

การแสดงความนับถือในชีวิตคู่ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันฉาบฉวย แต่เป็นเรื่องสำคัญมาก คุณจะให้ความนับถือคู่ของคุณได้อย่างไร?

วัยรุ่น

ฉันจะรับมือกับความเครียดที่โรงเรียนได้อย่างไร?

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดที่โรงเรียน เรียนรู้ห้าขั้นตอนที่ช่วยคุณลดความเครียด

เด็ก

ลูกถูกสร้างอย่างวิเศษ

ดาวน์โหลดและพิมพ์เรื่องนี้ ช่วยลูกให้เห็นค่าสิ่งที่พระยะโฮวาทำเพื่อเรา

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญชมชุดวีดีโอออนไลน์ของเรา

งานของคุณได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่างานประกาศที่ทำกันอยู่ทั่วโลกเติบโตได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้องให้ถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ