การตั้งค่าให้ผู้พิการเข้าถึงได้

เลือกภาษา

ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

ไทย
 • พยานพระยะโฮวากำลังเสนอจุลสารข่าวดีจากพระเจ้า! ที่เมืองท่ามินเดโล ประเทศเคปเวิร์ด

  ข้อมูลโดยสังเขป: เคปเวิร์ด

  • ประชากร 545,993 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,143 คน

  • ประชาคม 35 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 255

 • ประกาศกับชาวไร่ที่อยู่ทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์โดยใช้หนังสือคัมภีร์ไบเบิลสอนอะไรจริง ๆ? ภาษาไอซ์แลนด์

  ข้อมูลโดยสังเขป: ไอซ์แลนด์

  • ประชากร 329,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 382 คน

  • ประชาคม 7 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 861

 • บอกข่าวสารในคัมภีร์ไบเบิลแก่เพื่อนบ้านที่เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

  ข้อมูลโดยสังเขป: กัมพูชา

  • ประชากร 15,577,899 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 924 คน

  • ประชาคม 14 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 16,859

 • ประกาศกับชาวประมงที่แม่น้ำโอคาวังโกในหมู่บ้านเซปูปา ประเทศบอตสวานา

  ข้อมูลโดยสังเขป: บอตสวานา

  • ประชากร 2,262,000 คน

  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 2,153 คน

  • ประชาคม 46 ประชาคม

  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 1,051

เปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

ปิด

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

"จะมีการประกาศข่าวดีเรื่องรัฐบาลของพระเจ้าไปทั่วโลก"—มัทธิว 24:14

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่

อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์

หอสังเกตการณ์

ฉบับที่ 1, 2016 ทำไมต้องซื่อสัตย์?

ตื่นเถิด!

ฉบับที่ 1, 2016 มุมมองเปลี่ยนชีวิต

พยานพระยะโฮวา—เราเป็นใคร?

เรามาจากหลายชาติหลายภาษาแต่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด เราต้องการถวายเกียรติแด่พระยะโฮวา ผู้เป็นพระเจ้าแห่งคัมภีร์ไบเบิลที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เราพยายามทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ และภูมิใจที่เป็นคริสเตียน เราทุกคนใช้เวลาช่วยคนอื่นเรียนรู้เรื่องคัมภีร์ไบเบิลและราชอาณาจักรของพระเจ้า เราได้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวาเพราะเราพูดหรือให้การเป็นพยานเรื่องพระยะโฮวาพระเจ้าและราชอาณาจักรของพระองค์

สำรวจเว็บไซต์นี้ อ่านคัมภีร์ไบเบิลออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราและความเชื่อของเรา

 

ชีวิตคู่และการเลี้ยงลูก

วิธีสอนลูก

การสั่งสอนไม่ได้หมายถึงการทำโทษเท่านั้น แต่ต้องช่วยลูกให้เข้าใจเหตุผลที่คุณตั้งกฎต่าง ๆ ขึ้นในบ้าน

วัยรุ่น

รักแท้หรือแค่หลง?

มารู้จักความหมายที่แท้จริงของความหลงกับรักแท้

เด็ก

เวลาเล่นหรือเวลาเรียบร้อย

กลอนบทนี้จะช่วยคุณสอนลูกว่า หอประชุมไม่ใช่ที่สำหรับวิ่งเล่น

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิล

ขอเรียนคัมภีร์ไบเบิลฟรีในเวลาและสถานที่ที่คุณสะดวก

ดูวีดีโอ

เชิญดูว่าเรามีวีดีโออะไรบ้าง

งานของคุณได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่างานประกาศที่ทำกันอยู่ทั่วโลกเติบโตได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเรี่ยไรหรือเรียกร้องให้ถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาประชุมกันที่ไหนและนมัสการกันอย่างไร?

หนังสือและวารสารเด่น

ดูรายการใหม่และรายการเด่น

ดูวีดีโอภาษามือ

เรียนคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้วีดีโอภาษามือ

โหมดช่วยการเข้าถึง