เรา​มา​จาก​หลาย​ชาติ​หลาย​ภาษา​แต่​มี​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ที่​สำคัญ​ที่​สุด เรา​ต้องการ​ถวาย​เกียรติ​แด่พระ​ยะโฮวา ผู้​เป็น​พระเจ้า​แห่ง​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง เรา​พยายาม​ทำ​ตาม​แบบ​อย่าง​ของพระ​เยซูคริสต์​อย่าง​เต็ม​ที่ และ​ภูมิ​ใจ​ที่​เป็น​คริสเตียน เรา​ทุก​คน​ใช้​เวลา​ช่วย​คน​อื่น​เรียน​รู้​เรื่อง​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า เรา​ได้​ชื่อ​ว่าพยาน​พระ​ยะโฮวาเพราะ​เรา​พูด​หรือ​ให้​การ​เป็น​พยาน​เรื่อง​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า​และราชอาณาจักรของ​พระองค์

สำรวจ​เว็บไซต์​นี้ อ่าน​คัมภีร์​ไบเบิล​ออนไลน์ ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​เกี่ยว​กับ​เรา​และ​ความ​เชื่อ​ของ​เรา