ข้ามไปยังเนื้อหา

ประวัติศาสตร์กับคัมภีร์ไบเบิล

คัมภีร์​ไบเบิล​มี​ความ​โดด​เด่น​ใน​ด้าน​การ​เก็บ​รักษา รวม​ทั้ง​การ​แปล และ​แจก​จ่าย นอก​จาก​นั้น การ​ค้น​พบ​ใหม่ ๆ ทาง​ประวัติศาสตร์​ยัง​คง​ยืน​ยัน​ความ​ถูก​ต้อง​แม่นยำ​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ไม่​ว่า​คุณ​มี​ภูมิหลัง​ทาง​ศาสนา​อย่าง​ไร คุณ​จะ​พบ​ว่า​คัมภีร์​ไบเบิล​ไม่​เหมือน​หนังสือ​เล่ม​อื่น

ตื่นเถิด!

บาบิโลนในประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิล

ทำไมคำพยากรณ์จากพระเจ้าเกี่ยวกับบาบิโลนถึงเป็นเรื่องน่าทึ่ง?

ตื่นเถิด!

บาบิโลนในประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิล

ทำไมคำพยากรณ์จากพระเจ้าเกี่ยวกับบาบิโลนถึงเป็นเรื่องน่าทึ่ง?

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์ในคัมภีร์ไบเบิลถูกต้องแม่นยำ

สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

คัมภีร์ไบเบิลมีข่าวสารอะไร?

ข่าวสารพื้นฐานเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลคืออะไร?