ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลโดยสังเขป: ทั่วโลก

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา​ประกาศ​ใน 239 ดินแดน

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา 8,699,048 คน

  • นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล 5,666,996 คน

  • คน​เข้า​ร่วม​ประชุม​เพื่อ​ระลึก​ถึง​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ 19,721,672 คน

  • ประชาคม 117,960 ประชาคม

 

พยานพระยะโฮวาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​อยู่​ทั่ว​โลก พวก​เรา​มา​จาก​ทุก​เชื้อชาติ​และ​วัฒนธรรม คน​ส่วน​ใหญ่​รู้​จัก​เรา​เพราะ​เรา​ทำ​งาน​ประกาศ​ข่าว​ดี แต่​เรา​ก็​ช่วยเหลือ​สังคม​ใน​วิธี​อื่น ๆ ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือและจุลสาร

รายงาน​ประจำ​ปี​การ​รับใช้ 2022 ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั่ว​โลก

ดู​ราย​ละเอียด​เกี่ยว​กับ​งาน​ประกาศ​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ทั่ว​โลก​ตั้งแต่​เดือน​กันยายน 2021 ถึง​สิงหาคม 2022

หอสังเกตการณ์

พยานพระยะโฮวาเป็นใคร?

คุณเคยคิดแบบเดียวกับบางคนที่พูดถึงพยานพระยะโฮวาอย่างที่กล่าวถึงในบทความนี้ไหม?