ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลโดยสังเขป: ทั่วโลก

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา​ประกาศ​ใน 239 ดินแดน

  • พยาน​พระ​ยะโฮวา 8,686,980 คน

  • นัก​ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล 5,908,167 คน

  • คน​เข้า​ร่วม​ประชุม​เพื่อ​ระลึก​ถึง​การ​เสีย​ชีวิต​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ 21,367,603 คน

  • ประชาคม 119,297 ประชาคม

 

พยานพระยะโฮวาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

พยาน​พระ​ยะโฮวา​มี​อยู่​ทั่ว​โลก พวก​เรา​มา​จาก​ทุก​เชื้อชาติ​และ​วัฒนธรรม คน​ส่วน​ใหญ่​รู้​จัก​เรา​เพราะ​เรา​ทำ​งาน​ประกาศ​ข่าว​ดี แต่​เรา​ก็​ช่วยเหลือ​สังคม​ใน​วิธี​อื่น ๆ ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือและจุลสาร

รายงานประจำปีการรับใช้ 2021 ของพยานพระยะโฮวาทั่วโลก

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานประกาศของพยานพระยะโฮวาทั่วโลกตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงสิงหาคม 2021

หอสังเกตการณ์

พยานพระยะโฮวาเป็นใคร?

คุณเคยคิดแบบเดียวกับบางคนที่พูดถึงพยานพระยะโฮวาอย่างที่กล่าวถึงในบทความนี้ไหม?