ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​วารสาร​หอสังเกตการณ์ ใกล้​กับ​โบสถ์​เซนต์​พอล​ใน​เกาะ​มาเก๊า

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 648,400 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 305 คน
  • ประชาคม 4 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 2,126