ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​แผ่น​พับ​ราชอาณาจักร​ของ​พระเจ้า​คือ​อะไร? ที่​อ่าว​คาตาลัน​ใน​ยิบรอลตาร์

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 32,348 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 124 คน
  • ประชาคม 2 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 261