ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​วารสาร​หอสังเกตการณ์ กับ​ตื่นเถิด! ใน​เมือง​เซนต์​แอนดรูว์ ประเทศ​จาเมกา

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 2,890,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 11,525 คน
  • ประชาคม 186 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 251