ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 31,000 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 241 คน
  • ประชาคม 4 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 129