ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​จุลสาร​ฟัง​พระเจ้า ใน​เมือง​อาบีจาน ประเทศ​โกตดิวัวร์

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 23,865,304 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 11,948 คน
  • ประชาคม 324 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 1,997