ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • เสนอ​แผ่น​พับ​เรื่อง​คุณ​คิด​อย่าง​ไร​กับ​อนาคต? ที่​เมือง​มอนเตวิเดโอ ประเทศ​อุรุกวัย

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 3,493,205 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 11,825 คน
  • ประชาคม 156 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 295