ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • ให้​ดู​วีดีโอ​เรื่อง​ทำไม​เรา​น่า​จะ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล? ใน​ภาษา​คาตาลัน ที่​เมือง​อันดอร์รา​ลา​เวลลา ประเทศ​อันดอร์รา

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 72,280 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 178 คน
  • ประชาคม 3 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 406