ข้ามไปยังเนื้อหา

พยานพระยะโฮวา

เลือกภาษา ไทย
  • ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง ๆ? ที่​กรุง​ปราก สาธารณรัฐ​เช็ก

  • บอก​ข่าว​ความ​หวัง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​กรุง​ปราก สาธารณรัฐ​เช็ก

  • ศึกษา​คัมภีร์​ไบเบิล​โดย​ใช้​หนังสือ​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​อะไร​จริง ๆ? ที่​กรุง​ปราก สาธารณรัฐ​เช็ก

  • บอก​ข่าว​ความ​หวัง​จาก​คัมภีร์​ไบเบิล​ที่​กรุง​ปราก สาธารณรัฐ​เช็ก

ข้อมูลโดยสังเขป

  • ประชากร 10,588,063 คน
  • ผู้สอนคัมภีร์ไบเบิล 15,587 คน
  • ประชาคม 219 ประชาคม
  • อัตราส่วนพยานพระยะโฮวาต่อจำนวนประชากร 1 ต่อ 679