ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บทความ​ทาง​การ​แพทย์​ใน​ที่​นี้​ประกอบ​ด้วย​รายงาน​จำนวน​มาก​เกี่ยว​กับ​ความ​สำเร็จ​ของ​การ​รักษา​และ​การ​ผ่าตัด​ที่​ซับซ้อน​โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​เลือด​หรือ​ส่วน​ประกอบ​หลัก​ของ​เลือด การ​รักษา​โดย​ไม่​ต้อง​ให้​เลือด​แก่​ผู้​ป่วย​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​นำ​กลวิธี​ทาง​คลินิก​หลาย​อย่าง​มา​ใช้ เช่น การ​รักษา​ด้วย​วิธี​ที่​ผู้​ป่วย​จะ​สูญ​เสีย​เลือด​น้อย​ที่​สุด การ​เก็บ​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​ใน​ระหว่าง​ผ่า​ตัด​และ​หลัง​ผ่าตัด การ​กระตุ้น​การ​สร้าง​เม็ด​เลือด การ​ลด​และ​ป้องกัน​ภาวะ​โลหิต​จาง เว็บไซต์​ใน​ส่วน​นี้​มี​ข้อมูล​ที่​อ้างอิง​มา​จาก​บทความ​ของ​วารสาร​ทาง​การ​แพทย์​ชั้น​นำ​ที่​ได้​รับ​การ​ตรวจ​สอบ​แล้ว ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​หลักฐาน​สนับสนุน​การ​ใช้​วิธี​ลด​การ​สูญ​เสีย​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​และ​วิธี​การ​รักษา​อื่น ๆ ที่​ใช้​แทน​การ​ถ่าย​เลือด

 

ยาและการผ่าตัด

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาอาการตกเลือดและภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโดยไม่ใช้เลือด

กุมารเวชศาสตร์

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นเด็กแบบไม่ใช้เลือด

โรคและสภาพของผู้ป่วย

กลวิธีทางคลินิกสำหรับรักษาโรคโดยไม่ต้องรับการถ่ายเลือด

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และกฎหมาย

ปัจจัยทางจริยธรรม สังคม และกฎหมายที่แพทย์จะคำนึงถึงตอนที่ทำการรักษาคนไข้ที่เป็นพยานพระยะโฮวา


บทความเด่น

Heart transplant in Jehovah's Witness patients: a case-control study. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Sander S, Singer-Englar T, Nishihara K, Esmailian F, Patel JK, Kobashigawa JA, Kittleson MM

Source‎: J Heart Lung Transplant 2021;40(7):575-9.

Indexed‎: PubMed 33839007

DOI‎: 10.1016/j.healun.2021.03.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33839007 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Preoperative blood transfusions and morbidity in neonates undergoing surgery. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Dukleska K, Vinocur CD, Brenn BR, Lim DJ, Keith SW, Dirnberger DR, Berman L

Source‎: Pediatrics 2020;146(5):e20193718.

Indexed‎: PubMed 33087550

DOI‎: 10.1542/peds.2019-3718

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33087550 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Voxelotor in adolescents and adults with sickle cell disease (HOPE): long-term follow-up results of an international, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Howard J, Ataga KI, Brown RC, Achebe M, Nduba V, El-Beshlawy A, Hassab H, Agodoa I, Tonda M, Gray S, Lehrer-Graiwer J, Vichinsky E

Source‎: Lancet Haematol 2021;8(5):e323-33.

Indexed‎: PubMed 33838113

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(21)00059-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33838113 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Efficacy and safety of intravenous ferric carboxymaltose compared with oral iron for the treatment of iron deficiency anaemia in women after childbirth in Tanzania: a parallel-group, open-label, randomised controlled phase 3 trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Vanobberghen F, Lweno O, Kuemmerle A, Mwebi KD, Asilia P, Issa A, Simon B, Mswata S, Schmidlin S, Glass TR, Abdulla S, Daubenberger C, Tanner M, Meyer-Monard S.

Source‎: Lancet Glob Health 2021;9(2):e189-98

Indexed‎: PubMed 33245866

DOI‎: 10.1016/S2214-109X(20)30448-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33245866 (เปิดหน้าต่างใหม่)