ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บทความ​ทาง​การ​แพทย์​ใน​ที่​นี้​ประกอบ​ด้วย​รายงาน​จำนวน​มาก​เกี่ยว​กับ​ความ​สำเร็จ​ของ​การ​รักษา​และ​การ​ผ่าตัด​ที่​ซับซ้อน​โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​เลือด​หรือ​ส่วน​ประกอบ​หลัก​ของ​เลือด การ​รักษา​โดย​ไม่​ต้อง​ให้​เลือด​แก่​ผู้​ป่วย​เกี่ยว​ข้อง​กับ​การ​นำ​กลวิธี​ทาง​คลินิก​หลาย​อย่าง​มา​ใช้ เช่น การ​รักษา​ด้วย​วิธี​ที่​ผู้​ป่วย​จะ​สูญ​เสีย​เลือด​น้อย​ที่​สุด การ​เก็บ​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​ใน​ระหว่าง​ผ่า​ตัด​และ​หลัง​ผ่าตัด การ​กระตุ้น​การ​สร้าง​เม็ด​เลือด การ​ลด​และ​ป้องกัน​ภาวะ​โลหิต​จาง เว็บไซต์​ใน​ส่วน​นี้​มี​ข้อมูล​ที่​อ้างอิง​มา​จาก​บทความ​ของ​วารสาร​ทาง​การ​แพทย์​ชั้น​นำ​ที่​ได้​รับ​การ​ตรวจ​สอบ​แล้ว ซึ่ง​แสดง​ให้​เห็น​หลักฐาน​สนับสนุน​การ​ใช้​วิธี​ลด​การ​สูญ​เสีย​เลือด​ของ​ผู้​ป่วย​และ​วิธี​การ​รักษา​อื่น ๆ ที่​ใช้​แทน​การ​ถ่าย​เลือด

 

ยาและการผ่าตัด

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาอาการตกเลือดและภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโดยไม่ใช้เลือด

กุมารเวชศาสตร์

กลวิธีทางคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นเด็กแบบไม่ใช้เลือด

โรคและสภาพของผู้ป่วย

กลวิธีทางคลินิกสำหรับรักษาโรคโดยไม่ต้องรับการถ่ายเลือด

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และกฎหมาย

ปัจจัยทางจริยธรรม สังคม และกฎหมายที่แพทย์จะคำนึงถึงตอนที่ทำการรักษาคนไข้ที่เป็นพยานพระยะโฮวา


บทความเด่น

Effect of high-dose erythropoietin on blood transfusions in extremely low gestational age neonates: post hoc analysis of a randomized clinical trial. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Juul SE, Vu PT, Comstock BA, Wadhawan R, Mayock DE, Courtney SE, Robinson T, Ahmad KA, Bendel-Stenzel E, Baserga M, LaGamma EF, Downey LC, O'Shea M, Rao R, Fahim N, Lampland A, Frantz ID 3rd, Khan J, Weiss M, Gilmore MM, Ohls R, Srinivasan N, Perez JE, McKay V, Heagerty PJ; Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial Consortium

Source‎: JAMA Pediatr 2020;174(10):933-43.

Indexed‎: PubMed 32804205

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2020.2271

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32804205 (เปิดหน้าต่างใหม่)

IVMP+IVIG raises platelet counts faster than IVIG alone: results of a randomized, blinded trial in childhood ITP. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Carcao M, Silva M, David M, Klaassen RJ, Steele M, Price V, Wakefield C, Kim L, Stephens D, Blanchette VS

Source‎: Blood Adv 2020;4(7):1492-1500.

Indexed‎: PubMed 32282882

DOI‎: 10.1182/bloodadvances.2019001343

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32282882 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Patient blood management (PBM) in pregnancy and childbirth: literature review and expert opinion. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Surbek D, Vial Y, Girard T, Breymann C, Bencaiova GA, Baud D, Hornung R, Taleghani BM, Hösli I

Source‎: Arch Gynecol Obstet 2020;301(2):627-41.

Indexed‎: PubMed 31728665

DOI‎: 10.1007/s00404-019-05374-8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31728665 (เปิดหน้าต่างใหม่)

A restrictive hemoglobin transfusion threshold of less than 7 g/dL decreases blood utilization without compromising outcomes in patients with hip fractures. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Amin RM, DeMario VM, Best MJ, Shafiq B, Hasenboehler EA, Sterling RS, Frank SM, Khanuja HS

Source‎: J Am Acad Orthop Surg 2019;27(23):887-94.

Indexed‎: PubMed 30829898

DOI‎: 10.5435/JAAOS-D-18-00374

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30829898 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Ivosidenib induces deep durable remissions in patients with newly diagnosed IDH1-mutant acute myeloid leukemia. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Roboz GJ, DiNardo CD, Stein EM, de Botton S, Mims AS, Prince GT, Altman JK, Arellano ML, Donnellan W, Erba HP, Mannis GN, Pollyea DA, Stein AS, Uy GL, Watts JM, Fathi AT, Kantarjian HM, Tallman MS, Choe S, Dai D, Fan B, Wang H, Zhang V, Yen KE, Kapsalis SM, Hickman D, Liu H, Agresta SV, Wu B, Attar EC, Stone RM

Source‎: Blood 2020;135(7):463-71.

Indexed‎: PubMed 31841594

DOI‎: 10.1182/blood.2019002140

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31841594 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Desmopressin is a transfusion sparing option to reverse platelet dysfunction in patients with severe traumatic brain injury. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Furay EJ, Daley MJ, Satarasinghe P, Lara S, Aydelotte JD, Teixeira PG, Coopwood TB, Ali S, Brown CVR

Source‎: J Trauma Acute Care Surg 2020;88(1):80-6.

Indexed‎: PubMed 31688782

DOI‎: 10.1097/TA.0000000000002521

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31688782 (เปิดหน้าต่างใหม่)

Liver transplantation in Jehovah's Witnesses: 13 consecutive cases at a single institution. (เปิดหน้าต่างใหม่)

Costanzo D, Bindi M, Ghinolfi D, Esposito M, Corradi F, Forfori F, De Simone P, De Gasperi A, Biancofiore G

Source‎: BMC Anesthesiol 2020;20(1):31.

Indexed‎: PubMed 32000668

DOI‎: 10.1186/s12871-020-0945-x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32000668 (เปิดหน้าต่างใหม่)