ข้ามไปยังเนื้อหา

โรคและสภาพของผู้ป่วย

กลวิธี​ทาง​คลินิก​สำหรับ​การ​จัด​การ​กับ​โรค​บาง​อย่าง​โดย​ไม่​ใช้​เลือด เลือก​เรื่อง​ที่​สนใจ และ​คลิก​ชื่อ​เรื่อง​เพื่อ​ดาวน์​โหลด​บทความ​ทาง​การแพทย์

 

Crisis Prevention

Management of Vaso-Occlusive Crisis and Acute Chest Syndrome

การจัดการกับสภาวะม้ามเป็นพิษชนิดเฉียบพลัน มักเกิดจากการที่ sickle cell (เม็ดเลือดแดงที่รูปร่างผิดปกติ) ไปอุดตันในม้าม

การจัดการภาวะโลหิตจาง

การจัดการคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Crisis Prevention

Management of Vaso-Occlusive Crisis and Acute Chest Syndrome

การจัดการกับสภาวะม้ามเป็นพิษชนิดเฉียบพลัน มักเกิดจากการที่ sickle cell (เม็ดเลือดแดงที่รูปร่างผิดปกติ) ไปอุดตันในม้าม

การจัดการภาวะโลหิตจาง

การจัดการคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัด

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด