ข้ามไปยังเนื้อหา

กุมารเวชศาสตร์

กลวิธี​ทาง​คลินิก​เพื่อ​รักษา​ผู้​ป่วย​ที่​เป็น​เด็ก​แบบ​ไม่​ใช้​เลือด เลือก​เรื่อง​ที่​สนใจ และ​คลิก​ชื่อ​เรื่อง​เพื่อ​ดาวน์​โหลด​บทความ​ทาง​การแพทย์

 

การประเมินความเสี่ยงในการถ่ายเลือดในคนไข้ก่อนการผ่าตัด

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Anticoagulation Management and Reversal

Angiographic Embolization or Vascular Occlusion

เทคนิคทางศัลยกรรมโดยไม่เสียเลือด

Minimally Invasive Approaches

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Judicious Fluid and Volume Management

Intraoperative Autologous Blood Management

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

การจัดการกับภาวะโลหิตจางหลังผ่าตัด

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Acceptance of Moderate Normovolemic Anemia

Resource-Limited Settings

Adverse Effects of Substantial Bleeding

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

การประเมินความเสี่ยงในการถ่ายเลือดในคนไข้ก่อนการผ่าตัด

การวางแผนก่อนการผ่าตัดและการทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Thrombocytopenia Management

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Thermal Management (Prevention of Hypothermia)

Judicious Fluid and Volume Management

Intraoperative Autologous Blood Management

เทคนิคทางวิสัญญีวิทยาเพื่อไม่ให้เสียเลือด

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

การจัดการกับภาวะโลหิตจางหลังผ่าตัด

การเพิ่มความสามารถในการทนต่อสภาวะโลหิตจางของคนไข้ให้ได้มากที่สุด

Acceptance of Moderate Normovolemic Anemia

Resource-Limited Settings

Adverse Effects of Substantial Bleeding

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด

Clinical Outcomes

Economic Outcomes

Prenatal Planning to Prevent Transfusion

การใช้วิธีการหลายรูปแบบ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการเข้าถึงผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

Management of Anemia of Prematurity

การจัดการกับภาวะบิลิรูบินในเลือดสูง

Thrombocytopenia Management

การจัดการและการทำให้ขบวนการห้ามเลือดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Prevention of Drug-Induced Anemia or Thrombocytopenia

Bacterial Sepsis

การจำกัดการเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยหลีกเลี่ยงภาวะโลหิตจางซึ่งมีสาเหตุจากแพทย์

Preoperative Anemia Management and Optimization of Red Cell Mass

Acceptance of Moderate Normovolemic Anemia

ความทนทานต่อภาวะโลหิตจางและเกล็ดเลือดต่ำ

Resource-Limited Settings

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของการถ่ายเลือด