มีอะไรใหม่?

2022-05-27

อธิบายข้อคัมภีร์

ยอห์น 14:27—“เรา​มอบ​สันติ​สุข​แก่​พวก​ท่าน”

พระ​เยซู​มอบ​สันติ​สุข​แบบ​ไหน​ให้​กับ​สาวก​แท้​ของ​ท่าน? เรา​จะ​รับ​สันติ​สุข​นี้​ได้​ยังไง?

2022-05-27

6 ล้าน​คน​ที่​ตาย​เพราะ​โควิด—คัมภีร์​ไบเบิล​พูด​ถึง​เรื่อง​นี้​ยังไง?

คัมภีร์​ไบเบิล​บอก​ล่วง​หน้า​ว่า​จะ​มี​โรค​ระบาด​ร้ายแรง แต่​ถึงอย่างนั้น​ก็​ให้​ความ​หวัง​เพื่อ​จะ​รับมือ​ได้ และ​บอก​ให้​รู้​ว่า​ปัญหา​นี้​จะ​หมด​ไป​ยังไง

2022-05-26

เพลงจากมิวสิควีดีโอ

ไม่หวั่นไหวใจเดียวกัน

เราอดทนปัญหาต่าง ๆ ได้เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมพี่น้องและการช่วยเหลือจากพระยะโฮวา

2022-05-24

หอสังเกตการณ์—ฉบับศึกษา

สิงหาคม 2022

ฉบับนี้มีบทความศึกษาที่เริ่มใช้วันที่ 3 ตุลาคม6 พฤศจิกายน 2022

2022-05-16

กิจกรรมมาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

คุณก็ทำดีกับผมด้วย

คนของพระยะโฮวาเต็มใจและมีความสุขที่ได้ช่วยผู้ถูกเจิมไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็ตาม

2022-05-12

เรื่องอื่น ๆ

ตกงาน—คัมภีร์ไบเบิลมีคำแนะนำที่ช่วยคุณได้

อ่านคำแนะนำดีๆ 6 ข้อในเรื่องนี้

2022-05-06

เพลงจากมิวสิควีดีโอ

ทั้งโลกมีสันติสุข (เพลงประชุมภูมิภาค 2022)

ให้คุณมองข้ามปัญหาต่าง ๆ แล้วมองไปที่คำสัญญาของพระเจ้าเรื่องสันติสุขแท้

2022-05-05

เรื่องอื่น ๆ

คัมภีร์ไบเบิลพยากรณ์เรื่องแผ่นดินไหวใหญ่ไว้ยังไงบ้าง?

ดูตัวอย่างว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง และคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลบอกให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

2022-05-02

หนังสือและจุลสาร

ใบเชิญการประชุมภูมิภาคปี 2022

2022-04-28

หนุ่มสาวถามว่า

ฉันต้องทำอะไรหลังรับบัพติศมา?—ตอน 2: รักษาความซื่อสัตย์

อ่านดูว่าคุณจะทำตามคำปฏิญาณที่ให้กับพระยะโฮวาตอนอุทิศตัวได้ยังไง