คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวา

พยานพระยะโฮวาเป็นคริสเตียนไหม?

ขอพิจารณาว่าเราแตกต่างจากคริสเตียนกลุ่มอื่นอย่างไร

พยานพระยะโฮวาเป็นคริสเตียนไหม?

ขอพิจารณาว่าเราแตกต่างจากคริสเตียนกลุ่มอื่นอย่างไร

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​เข้า​ร่วม​พิธี​ที่​แสดง​ถึง​การ​รัก​ชาติ?

พวก​เขา​กำลัง​แสดง​ออก​ทาง​การ​เมือง​หรือ​ทาง​สังคม​ไหม?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เงิน​บริจาค​ไป​กับ​อะไร​บ้าง?

พยาน​ฯ​ใช้​เงิน​บริจาค​เพื่อ​ให้​รวย​ไหม?

พยานพระยะโฮวาเชื่ออะไร?

อ่านข้อสรุปเกี่ยวกับความเชื่อพื้นฐาน 15 เรื่องของเรา

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระเยซูไหม?

ขอพิจารณาว่าทำไมการเชื่อในพระเยซูจึงสำคัญสำหรับคริสเตียนแท้

พยานพระยะโฮวาเชื่อว่าตนเป็นศาสนาแท้ศาสนาเดียวไหม?

พระเยซูตรัสว่ามีหลายทางที่นำไปสู่ความรอดไหม?

พยานพระยะโฮวายอมรับในศาสนาอื่นไหม?

เชิญดูว่าการไม่มีอคติทางศาสนาระบุตัวคริสเตียนแท้อย่างไร

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่รับการถ่ายเลือด?

มีความคิดผิด ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาและการถ่ายเลือด อ่านความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

พยานพระยะโฮวาต่อต้านการฉีดวัคซีนไหม?

มีหลักการสองอย่างในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องการฉีดวัคซีน

พยานพระยะโฮวาเชื่อทฤษฎีการทรงสร้างไหม?

คุณรู้ไหมว่าทฤษฎีการทรงสร้างมีแนวคิดหลายอย่างที่ขัดกับคัมภีร์ไบเบิล?

พยานพระยะโฮวามองวิทยาศาสตร์อย่างไร?

ความเชื่อของพวกเขาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ไหม?

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไหม?

บางส่วนของคัมภีร์ไบเบิลล้าสมัยไหม? คริสเตียนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู

ทำไมพยานพระยะโฮวาเปลี่ยนคำสอนบางอย่าง?

การปรับเปลี่ยนคำสอนไม่ใช่เรื่องใหม่ ผู้นมัสการพระเจ้าในสมัยโบราณก็เคยปรับเปลี่ยนความคิดบางอย่าง

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ใช้ไม้กางเขน?

แม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียน แต่เราไม่ใช้ไม้กางเขนในการนมัสการ เพราะอะไร?

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

พวกเขาตอบคำถามนี้โดยใช้หลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิล?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใช้​เงิน​บริจาค​ไป​กับ​อะไร​บ้าง?

พยาน​ฯ​ใช้​เงิน​บริจาค​เพื่อ​ให้​รวย​ไหม?

ทำไมจึงใช้ชื่อว่าพยานพระยะโฮวา?

ขอพิจารณาว่าชื่อนี้ได้มาอย่างไร

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวาเท่าไร?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติของจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การของพยานพระยะโฮวา?

เชิญอ่านเหตุผลที่ชาลส์ เทซ รัสเซลล์ ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งศาสนาใหม่

พยานพระยะโฮวาจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ไหม?

มีการเรียกร้องให้พยานพระยะโฮวาจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ไหม?

พยานพระยะโฮวามีนักเทศน์ที่ได้ค่าจ้างไหม?

พยานพระยะโฮวาแบ่งชนชั้นระหว่างนักเทศน์กับคนทั่วไปไหม? ใครมีหน้าที่สอนในหอประชุม? พวกเขาได้ค่าจ้างไหม?

พยานพระยะโฮวามีผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้หญิงไหม?

พยานพระยะโฮวาที่เป็นผู้หญิงมีส่วนร่วมในงานเผยแพร่ทั่วโลกไหม?

มีการจัดระเบียบประชาคมของพยานพระยะโฮวาอย่างไร?

เชิญอ่านดูว่าเราได้รับการชี้นำและคำแนะนำโดยทางประชาคมอย่างไร

สมาคมวอชเทาเวอร์ ไบเบิล แอนด์ แทร็คท์คืออะไร?

นิติบุคคลนี้เกี่ยวของกับงานด้านศาสนาของพยานพระยะโฮวาอย่างไร?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ตอบโต้ทุกข้อกล่าวหา?

เมื่อถูกกล่าวหาและถูกซักถาม พยานพระยะโฮวาทำตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิล โดยพยายามมองให้ออกว่านี่เป็น “เวลาเงียบ” หรือ “เวลาพูด”—ปัญญาจารย์ 3:7

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปหาผู้คนตามบ้าน?

ดูว่าพระเยซูบอกสาวกรุ่นแรกให้ทำอะไร

พยานพระยะโฮวาไปประกาศเพื่อจะได้รับความรอดไหม?

เรียนรู้ว่าเราเชื่ออย่างไรในเรื่องความรอด และจะได้รับความรอดโดยวิธีใด

ทำไมพยานพระยะโฮวาไปเยี่ยมคนที่มีศาสนาอยู่แล้ว?

อะไรกระตุ้นเราให้ไปเยี่ยมคนที่มีศาสนาอยู่แล้ว?

พยานพระยะโฮวาบังคับผู้คนให้เปลี่ยนศาสนาไหม?

การประกาศของพยานพระยะโฮวาตามที่สาธารณะเป็นการชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาไหม? พวกเขาพยายามบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนาไหม?

เรื่อง​ที่​น่า​รู้​เกี่ยว​กับ​การ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา

คุณ​สามารถ​เรียน​คัมภีร์​ไบเบิล​กับ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ได้​ฟรี คุณ​จะ​ลอง​เรียน​ดูก่อน​ก็​ได้ และ​จะ​ชวน​คน​ใน​ครอบครัว​หรือ​เพื่อน​ ๆ ​มา​เรียน​ด้วย​ก็​ได้

พยานพระยะโฮวาทำงานมิชชันนารีไหม?

ใครทำงานมิชชันนารีบ้างและทำไม? และพวกเขาได้รับการอบรมพิเศษไหมเพื่อทำงานนี้?

พยานพระยะโฮวามีผู้เผยแพร่ที่เป็นผู้หญิงไหม?

พยานพระยะโฮวาที่เป็นผู้หญิงมีส่วนร่วมในงานเผยแพร่ทั่วโลกไหม?

ทำไมพยานพระยะโฮวาเรียกสถานที่ประชุมของพวกเขาว่าหอประชุมราชอาณาจักร?

อ่านดูว่าทำไมเราใช้คำว่า “หอประชุมราชอาณาจักรแห่งพยานพระยะโฮวา” และเราได้คำนี้จากไหน

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ใช้ไม้กางเขน?

แม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียน แต่เราไม่ใช้ไม้กางเขนในการนมัสการ เพราะอะไร?

ทำไมพยานพระยะโฮวาฉลองอาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างจากศาสนาอื่น?

การฉลองอาหารมื้อเย็นหรืออาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันครบรอบการเสียชีวิตของพระเยซูเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับพยานพระยะโฮวา รายละเอียดในเรื่องนี้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

พยานพระยะโฮวามีการผสมผสานทางความเชื่อไหม?

พวกเขาตอบคำถามนี้โดยใช้หลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิล?

จริงไหมที่พยานพระยะโฮวาใช้แค่คัมภีร์ไบเบิลของเขาเองเท่านั้น?

จะดีมากถ้าเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้ฉบับแปลต่าง ๆ น่าจะลองใช้ฉบับแปลโลกใหม่ ดูเพราะมี 3 อย่างที่ทำให้ฉบับแปลนี้ช่วยเราให้เข้าใจคัมภีร์ไบเบิลง่ายขึ้น

คัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ถูกต้องไหม?

ทำไมคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลโลกใหม่ ถึงต่างจากฉบับแปลอื่น ๆ?

พยานพระยะโฮวาเชื่อในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไหม?

บางส่วนของคัมภีร์ไบเบิลล้าสมัยไหม? คริสเตียนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และคำแนะนำที่ใช้ได้จริงในพระคัมภีร์ภาคภาษาฮีบรู

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง?

พยานฯเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไหม?

ทำไม​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ไม่​เข้า​ร่วม​พิธี​ที่​แสดง​ถึง​การ​รัก​ชาติ?

พวก​เขา​กำลัง​แสดง​ออก​ทาง​การ​เมือง​หรือ​ทาง​สังคม​ไหม?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่เข้าร่วมในสงคราม?

คนส่วนใหญ่รู้ว่าพยานพระยะโฮวาไม่ยอมจับอาวุธทำสงคราม อ่านดูว่าทำไมเราไม่เข้าร่วมในสงคราม

พยานพระยะโฮวามีส่วนร่วมในงานบรรเทาทุกข์ไหม?

อ่านดูว่าเราช่วยเพื่อนร่วมความเชื่อและคนอื่น ๆ อย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ

พยานพระยะโฮวารับการรักษาจากแพทย์ไหม?

บางคนคิดว่าพยานพระยะโฮวาไม่ยอมรับการรักษาใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเช่นนั้นจริงไหม?

พยานพระยะโฮวาต่อต้านการฉีดวัคซีนไหม?

มีหลักการสองอย่างในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องการฉีดวัคซีน

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่รับการถ่ายเลือด?

มีความคิดผิด ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาและการถ่ายเลือด อ่านความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้

พยานพระยะโฮวาคิดอย่างไรเรื่องการศึกษา?

พยานพระยะโฮวาคิดถึงหลักการอะไรบ้างเมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรหรือเรียนสูงแค่ไหน?

พยานพระยะโฮวาบังคับลูกให้เข้ามาเป็นพยานพระยะโฮวาไหม?

เหมือนพ่อแม่ส่วนใหญ่ พยานพระยะโฮวาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก พวกเขาสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ลูก

พยานพระยะโฮวาทำให้ครอบครัวแตกแยกหรือทำให้มั่นคงมากขึ้น?

บางครั้งพยานพระยะโฮวาถูกกล่าวหาว่าทำให้ครอบครัวแตกแยก แต่พยานฯเป็นคนก่อความขัดแย้งจริงๆไหม?

พยานพระยะโฮวาตั้งกฎเรื่องการมีแฟนไหม?

การมีแฟนเป็นแค่การนันทนาการรูปแบบหนึ่งไหม หรือเป็นอะไรมากกว่านั้น?

พยานพระยะโฮวามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการหย่า?

พยานพระยะโฮวาให้ความช่วยเหลือคนที่ชีวิตคู่มีปัญหาไหม? ผู้ดูแลในหอประชุมต้องเป็นคนอนุมัติให้พยานฯหย่ากันไหม?

พยานพระยะโฮวาห้ามดูหนัง อ่านหนังสือ หรือฟังเพลงบางอย่างไหม?

คริสเตียนควรคิดถึงอะไรเมื่อเลือกความบันเทิง?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลองเทศกาลวันหยุดบางอย่าง?

คำถามสำคัญสามข้อเกี่ยวกับพยานพระยะโฮวาและเทศกาลต่าง ๆ

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลองคริสต์มาส?

หลายคนฉลองคริสต์มาสแม้รู้ที่มาของเทศกาลนี้ อ่านดูว่าทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลองคริสต์มาส

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลองอีสเตอร์?

หลายคนมองว่าอีสเตอร์เป็นการฉลองของคริสเตียน ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลอง?

ทำไมพยานพระยะโฮวาไม่ฉลองวันเกิด?

เชิญมาดูเหตุผล 4 ข้อที่แสดงว่าทำไมพระเจ้าไม่ชอบการฉลองวันเกิด

พยานพระยะโฮวาจัดงานแต่งงานอย่างไร?

แต่ละคนอาจมีสภาพการณ์แตกต่างกันมาก แต่มีเป้าหมายหลักเหมือนกัน

ทำไมพยานพระยะโฮวาฉลองอาหารมื้อเย็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างจากศาสนาอื่น?

การฉลองอาหารมื้อเย็นหรืออาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือวันครบรอบการเสียชีวิตของพระเยซูเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับพยานพระยะโฮวา รายละเอียดในเรื่องนี้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิล

พยานพระยะโฮวาคิดอย่างไรกับงานศพ?

พยานพระยะโฮวาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานศพโดยอาศัยความเชื่อของเขาในเรื่องความตาย หลักการอะไรที่ช่วยพวกเขาตัดสินใจ?

พยานพระยะโฮวาเป็นคริสเตียนไหม?

ขอพิจารณาว่าเราแตกต่างจากคริสเตียนกลุ่มอื่นอย่างไร

พยานพระยะโฮวาเป็นพวกโปรเตสแตนต์ไหม?

เหตุผลสองข้อที่ทำให้พยานพระยะโฮวาแตกต่างจากคริสเตียนอื่น ๆ

พยานพระยะโฮวาเป็นนิกายจากอเมริกาไหม?

ขอพิจารณาสี่จุดเกี่ยวกับองค์การนี้ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วโลก

พยานพระยะโฮวาเป็นลัทธิไหม?

มาดูกันว่าตรงกับที่พยานพระยะโฮวาเป็นจริงๆไหม

ทั่วโลกมีพยานพระยะโฮวาเท่าไร?

มาดูว่าเรารวบรวมสถิติของจำนวนพยานพระยะโฮวาอย่างไร

ฉันต้องทำยังไงถ้าอยากเป็นพยานพระยะโฮวา?

มัทธิว 28:19, 20 พูดถึง 3 ขั้นตอนที่สำคัญ

ถ้าฉันเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับพยานพระยะโฮวา ฉันต้องมาเป็นพยานพระยะโฮวาไหม?

พยานพระยะโฮวาสอนคัมภีร์ไบเบิลกับหลายล้านคนทั่วโลกฟรี แต่ถ้าคุณเรียนคัมภีร์ไบเบิลกับเรา คุณต้องมาเป็นพยานพระยะโฮวาด้วยไหม?

ถ้าเป็นพยานพระยะโฮวาแล้วจะลาออกได้ไหม?

มีสองวิธีที่จะทำอย่างนั้นได้

พยานพระยะโฮวาเลิกคบหากับคนที่เคยอยู่ในศาสนาของพวกเขาไหม?

บางครั้งจำเป็นต้องตัดสัมพันธ์ และการทำอย่างนั้นอาจช่วยเขาให้กลับมาสมทบกับประชาคมอีก