ข้ามไปยังเนื้อหา

วิทยาศาสตร์กับคัมภีร์ไบเบิล

วิทยาศาสตร์​กับ​คัมภีร์​ไบเบิล​ขัด​แย้ง​กัน​ไหม? เมื่อ​พูด​ถึง​วิทยาศาสตร์ คัมภีร์​ไบเบิล​ให้​ข้อมูล​ที่​ถูก​ต้อง​ไหม? ขอ​คุณ​ลอง​ดู​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​ที่​นัก​วิทยาศาสตร์​พูด​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​เหล่า​นั้น

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

พระเจ้าใช้วิวัฒนาการในการสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ไหม?

ไม่มีที่ไหนในคัมภีร์ไบเบิลขัดแย้งกับข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย

ถาม-ตอบเรื่องคัมภีร์ไบเบิล

พระเจ้าใช้วิวัฒนาการในการสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ไหม?

ไม่มีที่ไหนในคัมภีร์ไบเบิลขัดแย้งกับข้อสังเกตทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย

มุมมองเรื่องต้นกำเนิดของชีวิต

มีผู้ออกแบบไหม?

วิวัฒนาการหรือพระเจ้าสร้าง

สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

มี​ใคร​สร้าง​สิ่ง​มี​ชีวิต​ไหม?

สิ่ง​ที่​คุณ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​ต้น​กำเนิด​ของ​ชีวิต​เป็น​เรื่อง​สำคัญ

ต้นกำเนิดชีวิต—ห้าคำถามที่น่าคิด

ขอให้คุณลองตรวจดูหลักฐานต่างๆและตัดสินใจเองว่าจะเชื่อเรื่องวิวัฒนาการหรือเชื่อว่ามีผู้สร้าง

สิ่งทรงสร้างที่น่าพิศวงเผยให้เห็นความล้ำเลิศของพระเจ้า

เมื่อเราสังเกตสิ่งต่าง ๆ ในโลกธรรมชาติรอบตัวเรา เราสามารถเข้าใจคุณลักษณะต่าง ๆ ของพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างและใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น