ข้ามไปยังเนื้อหา

อธิบายข้อคัมภีร์

ค้น​ดู​ความ​หมาย​ที่​แท้​จริง​ของ​ข้อ​คัมภีร์​และ​สำนวน​จาก​ข้อ​คัมภีร์​ที่​หลาย​คน​รู้​จัก​ดี เรียน​รู้​ภูมิหลัง​ข้อ​คัมภีร์​จาก​เนื้อ​เรื่อง​ที่​คุณ​อ่าน เข้าใจ​คัมภีร์​ไบเบิล​มาก​ขึ้น​จาก​การ​พิจารณา​เชิงอรรถ​และ​ข้อ​อ้าง​โยง​ต่าง​ ๆ

ปฐมกาล 1:1—“ในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก”

ความจริงที่สำคัญ 2 เรื่องอะไรที่บอกไว้ในข้อความแรกของคัมภีร์ไบเบิล?

อพยพ 20:12—“ให้นับถือพ่อแม่”

พระเจ้าไม่ใช่แค่บอกให้ทำตามคำสั่งนี้เท่านั้น พระองค์ยังบอกเหตุผลที่พวกเขาควรเชื่อฟังคำสั่งนี้ด้วย

โยชูวา 1:9—“ให้กล้าหาญและเข้มแข็ง”

คุณจะกล้าหาญและเข้มแข็งได้ยังไงเมื่อเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

สดุดี 23:4—“ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เดินเข้าไปในหุบเขาของเงาแห่งความตาย”

ตอนที่เจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต พระเจ้าดูแลคนที่นมัสการพระองค์ด้วยวิธีไหนบ้าง?

สดุดี 46:10—“จงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า”

ข้อนี้หมายความว่าเราต้องสงบนิ่งในโบสถ์ใช่ไหม?

สุภาษิต 3:5, 6—“อย่าพึ่งความเข้าใจของตัวเอง”

คุณจะแสดงให้เห็นยังไงว่าคุณวางใจพระเจ้ามากกว่าตัวคุณเอง?

อิสยาห์ 40:31—“คนที่วางใจพระยะโฮวาจะกลับมีเรี่ยวแรงอีก”

ทำไมข้อคัมภีร์นี้ถึงเปรียบคนที่ได้รับกำลังจากพระเจ้าเหมือนกับนกอินทรี?

อิสยาห์ 41:10—“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า”

พระยะโฮวาใช้คำพูด 3 แบบเพื่อทำให้ผู้รับใช้ที่ภักดีมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยเหลือพวกเขา

อิสยาห์ 42:8—“เราคือเยโฮวาห์”

ชื่ออะไรที่พระเจ้าเลือกให้พระองค์เอง?

เยเรมีย์ 29:11—“เรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้า”

พระเจ้ากำหนด “แผนการ” ไว้สำหรับแต่ละคนไหม?

มีคาห์ 6:8—“ดำเนิน​อย่าง​ถ่อม​ใจ​ไป​กับ​พระเจ้า​ของ​ท่าน”

ข้อคัมภีร์นี้ให้ข้อสรุป 3 อย่างที่พระเจ้าคาดหมายให้เราทำ

มัทธิว 6:33—“คุณต้องทำให้การปกครองของพระเจ้า . . . เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต”

พระเยซูหมายความว่าคริสเตียนไม่ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไหม?

มัทธิว 6:34—“อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้”

พระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องวางแผนเรื่องอนาคต

มัทธิว 11:28-30—“จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”

พระเยซูจะช่วยทำให้การกดขี่ข่มเหงและความไม่ยุติธรรมหมดไปทันทีเลยไหม?

มาระโก 1:15—“อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้ว”

พระเยซูหมายความไหมว่ารัฐบาลของพระเจ้าเริ่มปกครองแล้ว?

ยอห์น 1:1—“ในตอนเริ่มต้น มีผู้หนึ่งที่ถูกเรียกว่าโฆษก”

ข้อคัมภีร์นี้บอกให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูก่อนที่ท่านจะลงมาบนโลก

ยอห์น 3:16—“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก”

พระยะโฮวาแสดงอย่างไรว่าพระองค์รักเราแต่ละคนและอยากให้เรามีชีวิตตลอดไป?

ยอห์น 14:6—“ผมเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต”

ถ้าเราอยากนมัสการพระยะโฮวา ทำไมเราต้องรู้ว่าพระเยซูมีบทบาทสำคัญอะไร?

ยอห์น 14:27—“เรา​มอบ​สันติ​สุข​แก่​พวก​ท่าน”

พระ​เยซู​มอบ​สันติ​สุข​แบบ​ไหน​ให้​กับ​สาวก​แท้​ของ​ท่าน? เรา​จะ​รับ​สันติ​สุข​นี้​ได้​ยังไง?

ยอห์น 16:33—“ผมชนะโลกแล้ว”

คำพูดของพระเยซูช่วยให้สาวกมั่นใจยังไงว่าพวกเขาสามารถทำให้พระเจ้าพอใจได้?

โรม 5:8—“พระคริสต์มาตายแทนเราทั้ง ๆ ที่เรายังเป็นคนบาปอยู่”

มนุษย์ที่เป็นคนบาปมักคิดและทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้าในเรื่องที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและมีความหวังที่จะมีชีวิตตลอดไปในอนาคตได้ยังไง?

โรม 10:13—“ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

พระเจ้าเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ͌ หรือทุกฐานะทางสังคมได้รอดและได้รับชีวิตตลอดไป

โรม 15:13—“ขอพระเจ้าผู้ทำให้คุณมีความหวัง โปรดให้คุณมีความยินดีและความสงบสุขอย่างล้นเหลือ”

ความยินดีและความสงบสุขเกี่ยวข้องกับความหวังและพลังบริสุทธิ์ของพระเจ้ายังไง?

ฟีลิปปี 4:6, 7—“อย่ากังวลอะไรเลย”

การอธิษฐานแบบไหนบ้างที่ช่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าให้สงบใจตอนที่พวกเขารู้สึกกังวล?

ฟีลิปปี 4:13—“ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์”

อัครสาวกเปาโลหมายถึงอะไรเมื่อเขาบอกว่ามีกำลังทนได้ “ทุกสิ่ง”?

2 ทิโมธี 1:7—“พระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา”

พระเจ้าจะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวและกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องได้ยังไง?

ฮีบรู 11:1 “ความเชื่อคือความมั่นใจเพราะมีเหตุผลหนักแน่นว่าสิ่งที่หวังไว้จะเกิดขึ้น”

ความเชื่อแท้มีพลังมากขนาดไหน? และทำไมการมีความเชื่อแท้ถึงสำคัญ?