เด็ก

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

ดูทั้งหมด

หนูรู้จักอัครสาวก 12 คนไหม?

มาฝึกจำชื่ออัครสาวก 12 คนของพระเยซูกันเถอะ หนูจำชื่อทุกคนได้ไหม?

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

ดูทั้งหมด

พระองค์สละลูกที่รักเพื่อเรา (เพลง 20)

เพลงนี้สอนครอบครัวให้รักพระยะโฮวาและพระเยซูที่ให้ค่าไถ่กับเรา