ข้ามไปยังเนื้อหา

ข้ามไปยังเมนูรอง

พยานพระยะโฮวา

ไทย

เด็ก

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

ดูทั้งหมด

ย้อนเวลาไปหาเพื่อนของพระยะโฮวา

ให้เรามาย้อนเวลาเข้าไปในคัมภีร์ไบเบิลด้วยกัน

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

ดูทั้งหมด

อดทนต่อไปถึงแม้เจอความไม่ยุติธรรม

ตัวอย่างของโยเซฟในคัมภีร์ไบเบิลช่วยเราให้อดทนได้อย่างไรเมื่อเจอความไม่ยุติธรรม?

เรื่องที่โฆษณาในวารสาร

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

บทเรียน 20: พูด​แต่​ความ​จริง

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

เห็นคุณค่าผู้อื่น

ดูเพิ่มเติม