เด็ก

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ (เพลง)

ดูทั้งหมด

ฉัน​ชอบ​ทำ​ความ​สะอาด

มา​ร้อง​เพลง​ทำ​ความ​สะอาด​กัน​เถอะ และ​จะ​รู้​ว่า​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ทำ​ให้​มี​ความ​สุข

มาเป็นเพื่อนกับพระยะโฮวากันเถอะ

ดูทั้งหมด

ขั้น​ตอน​ก่อน​รับ​บัพติศมา

โซเฟีย​ได้​รู้​ว่า​มี​ขั้น​ตอน​อะไร​บ้าง​ที่​ต้อง​ทำ​ก่อน​จะ​รับ​บัพติศมา