กิจกรรมของพยานพระยะโฮวา

งานประกาศ

ความสำเร็จในแลปแลนด์

อ่านดูว่าชนพื้นเมืองในแลปแลนด์รู้สึกอย่างไรที่พยานพระยะโฮวาพยายามเป็นพิเศษเพื่อช่วยคนในชุมชนของพวกเขา

ความสำเร็จในแลปแลนด์

อ่านดูว่าชนพื้นเมืองในแลปแลนด์รู้สึกอย่างไรที่พยานพระยะโฮวาพยายามเป็นพิเศษเพื่อช่วยคนในชุมชนของพวกเขา

การผลิตสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย

ผมได้เห็นคำของพระเจ้าในภาษาของตัวเอง

ครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่หูหนวกแต่ลูก ๆ ได้ยินได้รับประโยชน์จากคัมภีร์ไบเบิลภาษามืออเมริกัน

ผมได้เห็นคำของพระเจ้าในภาษาของตัวเอง

ครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่หูหนวกแต่ลูก ๆ ได้ยินได้รับประโยชน์จากคัมภีร์ไบเบิลภาษามืออเมริกัน

เหตุการณ์พิเศษ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

วันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนว็อชเทาเวอร์ไบเบิลแห่งกิเลียดรุ่นที่ 136

ครูสอนและผู้บรรยายสนับสนุนให้นักเรียนคิดแบบเดียวกับพระเยซู ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังการสัมภาษณ์และดูการสาธิตจากประสบการณ์จริงในงานประกาศ

โครงการก่อสร้าง

รูปภาพงานก่อสร้างที่อังกฤษ ชุดที่ 9 (กันยายน 2019 ถึง กุมภาพันธ์ 2020)

คุณจะได้เห็นว่างานก่อสร้างสำนักงานสาขาแห่งใหม่ของพยานพระยะโฮวาในอังกฤษเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณจะได้เห็นว่าสมาชิกครอบครัวเบเธลเริ่มใช้อาคารต่าง ๆ ยังไงบ้าง

รูปภาพงานก่อสร้างที่อังกฤษ ชุดที่ 9 (กันยายน 2019 ถึง กุมภาพันธ์ 2020)

คุณจะได้เห็นว่างานก่อสร้างสำนักงานสาขาแห่งใหม่ของพยานพระยะโฮวาในอังกฤษเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณจะได้เห็นว่าสมาชิกครอบครัวเบเธลเริ่มใช้อาคารต่าง ๆ ยังไงบ้าง

ช่วยเหลือสังคม

บรรเทาทุกข์จากเฮอร์ริเคนแซนดี—แสดงความรักโดยการกระทำ

มาดูรายงานว่าพยานพระยะโฮวาห่วงใยเพื่อนร่วมความเชื่อและคนอื่น ๆ ที่ประสบภัยจากพายุร้ายแรงอย่างไรบ้าง

บรรเทาทุกข์จากเฮอร์ริเคนแซนดี—แสดงความรักโดยการกระทำ

มาดูรายงานว่าพยานพระยะโฮวาห่วงใยเพื่อนร่วมความเชื่อและคนอื่น ๆ ที่ประสบภัยจากพายุร้ายแรงอย่างไรบ้าง

ชีวิตในเบเธล

รับมือกับไฟไหม้ได้อย่างมืออาชีพ

ประสบการณ์ที่น่ากลัวเพียงครั้งเดียวทำให้เห็นว่าการฝึกอบรมทั้งหมดคุ้มค่าจริง ๆ

รับมือกับไฟไหม้ได้อย่างมืออาชีพ

ประสบการณ์ที่น่ากลัวเพียงครั้งเดียวทำให้เห็นว่าการฝึกอบรมทั้งหมดคุ้มค่าจริง ๆ