คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หนังสือ​สำหรับ​ทุก​คน ซึ่ง​มี​คำ​แนะ​นำ​ที่​ใช้​ได้​จริง เพื่อ​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ชีวิต​คู่​ที่​มี​ความ​สุข​และ​ช่วย​คุณ​ให้​รู้​วิธี​ที่​ดี​ใน​การ​เลี้ยง​ลูก *

^ วรรค 2 ชื่อ​ของ​บาง​คน​ใน​ส่วน​นี้​เป็น​ชื่อ​สมมุติ