เมื่อ​ต้อง​เจอ​กับ​ปัญหา​มาก​มาย เรา​อาจ​รู้สึก​ว่า​ยาก​ที่​จะ​พบ​ความ​สงบ​และ​ความ​สุข แต่​คัมภีร์​ไบเบิล​ได้​ช่วย​ผู้​คน​มาก​มาย​ให้​รับมือ​กับ​ความ​กดดัน​ใน​ชีวิต​ประจำ​วัน ลด​ความ​เครียด​ที่​เกิด​กับ​ร่าง​กาย​และ​จิตใจ และ​ช่วย​ให้​ชีวิต​มี​ความ​หมาย ดัง​นั้น คัมภีร์​ไบเบิล​ก็​ช่วย​ให้​คุณ​มี​ความ​สุข​ได้​เหมือน​กัน