ความช่วยเหลือออนไลน์

วิธีใช้ JW.ORG

มาเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน jw.org ดูทิปน่ารู้รวมถึงคำแนะนำในการใช้งาน วิธีค้นหาและดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์ในภาษาต่าง ๆ ทุกคำถามใน jw.org มีคำตอบ

สถานีโทรทัศน์ JW

มาดูวิธีดูวีดีโอต่าง ๆ รวมทั้งวีดีโอที่เคยอยู่ในสถานีโทรทัศน์ JW ที่เว็บไซต์ jw.org หรือที่ทีวีของคุณ

JW Library

เชิญอ่านและค้นคว้าคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้พระคัมภีร์ฉบับแปลโลกใหม่ คุณอาจเปรียบเทียบข้อคัมภีร์ต่าง ๆ โดยดูจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับแปลอื่น

JW Library Sign Language

ดาวน์โหลด จัดการ และ​ดู​วีดีโอ​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​สิ่ง​พิมพ์​อื่น​ ๆ ​ใน​ภาษา​มือ​โดย​ใช้​แอป​ของ​เรา

ห้องสมุดว็อชเทาเวอร์

แหล่งรวบรวมคัมภีร์ไบเบิล หนังสือ และเครื่องมือค้นคว้าที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล

JW Language

แอปนี้เป็นแอปเรียนภาษาที่มีฟีเจอร์ต่าง ๆ ซึ่งเน้นเนื้อหาในงานรับใช้ มีหลากหลายภาษา มีทั้งบัตรคำศัพท์ เสียงพูดในภาษานั้น การถอดเสียงด้วยอักษรโรมัน และอื่น ๆ