ข้ามไปยังเนื้อหา

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​การ​ประชุม​ของ​เรา ลอง​ค้น​หา​สถาน​ที่​ประชุม​ที่​อยู่​ใกล้​บ้าน​คุณ

Coronavirus (COVID-19) Alert: Because of the pandemic, our meetings are held virtually. To learn how to connect to our meetings, ask one of Jehovah’s Witnesses or click the button below.

หาสถานที่ใกล้บ้านคุณ (เปิดหน้าต่างใหม่)

การประชุมของเราเป็นอย่างไร?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จัด​การ​ประชุม​เพื่อ​นมัสการ​สัปดาห์​ละ​สอง​ครั้ง (ฮีบรู 10:24, 25) การ​ประชุม​เหล่า​นี้​เปิด​ให้​ประชาชน​ทั่ว​ไป​เข้า​ร่วม​ได้ มี​การ​พิจารณา​ความ​รู้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​วิธี​นำ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ไป​ใช้​ใน​ชีวิต​ของ​เรา

ใน​การ​ประชุม​ส่วน​ใหญ่​ของ​เรา ผู้​ฟัง​สามารถ​มี​ส่วน​ร่วม เหมือน​กัน​กับ​การ​ถก​กัน​ใน​ชั้น​เรียน มี​การ​ร้อง​เพลง​กับ​การ​อธิษฐาน​ตอน​เริ่ม​ต้น​และ​ตอน​จบ​ของ​การ​ประชุม

ถึง​แม้​คุณ​ไม่​ได้​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา คุณ​ก็​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ของ​เรา​ได้ เรา​ยินดี​เชิญ​ทุก​คน​มา​ร่วม​ประชุม​ด้วย​กัน ไม่​มี​การ​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ประตู​และ​ไม่​มี​การ​เรี่ยไร​ใด ๆ