ข้ามไปยังเนื้อหา

การประชุมประชาคมของพยานพระยะโฮวา

ดู​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​การ​ประชุม​ของ​เรา ดู​สถาน​ที่​การ​ประชุม​ใกล้​บ้าน​คุณ

หาสถานที่ใกล้บ้านคุณ (เปิดหน้าต่างใหม่)

การประชุมของเราเป็นอย่างไร?

พยาน​พระ​ยะโฮวา​จัด​การ​ประชุม​เพื่อ​นมัสการ​สัปดาห์​ละ​สอง​ครั้ง (ฮีบรู 10:24, 25) การ​ประชุม​เหล่า​นี้​เปิด​ให้​ประชาชน​ทั่ว​ไป​เข้า​ร่วม​ได้ มี​การ​พิจารณา​ความ​รู้​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล​และ​วิธี​นำ​สิ่ง​ที่​คัมภีร์​ไบเบิล​สอน​ไป​ใช้​ใน​ชีวิต​ของ​เรา

หลายส่วนใน​การ​ประชุม​ของ​เราเป็นเหมือน​กับ​การอภิปราย​​ใน​ชั้น​เรียน ผู้​ฟัง​สามารถ​มี​ส่วน​ร่วมได้ถ้าอยากทำอย่างนั้น มี​การ​ร้อง​เพลง​กับ​การ​อธิษฐาน​ตอน​เริ่ม​ต้น​และ​ตอน​จบ​ของ​การ​ประชุม

ถึง​แม้​คุณ​ไม่​ได้​เป็น​พยาน​พระ​ยะโฮวา คุณ​ก็​เข้า​ร่วม​การ​ประชุม​ของ​เรา​ได้ เรา​ยินดี​เชิญ​ทุก​คน​มา​ร่วม​ประชุม​ด้วย​กัน ไม่​มี​การ​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ประตู​และ​ไม่​มี​การ​เรี่ยไร​ใด ๆ