ข้ามไปยังเนื้อหา

มีการจัดระเบียบประชาคมของพยานพระยะโฮวาอย่างไร?

มีการจัดระเบียบประชาคมของพยานพระยะโฮวาอย่างไร?

 คณะ​ผู้​ดู​แล​คณะ​หนึ่ง​ดู​แล​แต่​ละ​ประชาคม ประชาคม​ประมาณ 20 ประชาคม​รวม​กัน​เป็น 1 หมวด ประชาคม​ต่าง​ ๆ ​ได้​รับ​การ​เยี่ยม​เป็น​ระยะ​ ๆ จาก​ผู้​ดู​แล​เดิน​ทาง​หรือ​เรียก​ว่า​ผู้​ดู​แล​หมวด

 พวก​เรา​ได้​รับ​การ​ชี้​นำ​และ​การ​สอน​ที่​อาศัย​คัมภีร์​ไบเบิล​เป็น​หลัก​จาก​คณะ​กรรมการ​ปกครอง ที่​ประกอบ​ด้วย​พยาน​พระ​ยะโฮวา​หลาย​คน​ที่​รับใช้​มา​นาน​แล้ว ซึ่ง​ตอน​นี้​ทำ​งาน​อยู่​ที่​สำนักงาน​ใหญ่​ของ​พยาน​พระ​ยะโฮวา​ใน​วอร์วิก นิวยอร์ก สหรัฐ​อเมริกา—กิจการ 15:23-29; 1 ทิโมธี 3:1-7